Skip to main content

Ne botránkoztass meg

Ki hozta létre kezdettõl fogva a nemzedékeket? Én, az Úr, vagyok az elsõ, és én mindvégig ugyanaz vagyok. (Ézs 41,4)
Az egész emberi nemzetséget is egy vérbõl teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. (ApCsel 17,26)

Aki megbotránkoztat egyet ama kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára és a tengerbe vetik. (Márk 9,42)

Hangod szokatlan élességébõl értem meg, milyen nagy súlyt helyezel mondanivalódra. A "kicsinyek" hitét félted a "nagyok" megbotránkoztató viselkedésétõl. A "kicsinyek"-en legtöbbször a kis gyermekeket érted. De használod a szót a kis emberekre is.
Találkoztam ennek az igédnek az alkalmazásával sokszor, ha a keresztyén világnak a pogánymisszióban tapasztalható hitelrontó élete ellen nyilatkoztak. Vagy itthon is, ha keresztyénnek nevezett vezetõk élete állított akadályokat az evangéliumi munka elé.
De most a szó elsõ értelmében gondolok a "kicsinyek"-re, gyermekeinkre, akik olyan szívbeli rajongással tudnak hinni benned és szeretni téged.

Ha szó szerint teljesednék, amit mondasz, nem tudom, volna-e elég malomkõ szülõk és más felnõttek számára, akik ilyen botránkoztatással ölik meg a gyermekek lelkében azt a legértékesebbet, amit evangéliumod hirdetésével az egyházi szolgálat beleültetett.
Taníts meg nagyon komolyan vennem ezt a szavadat!