Skip to main content

Ne félj, csak higgy!

A mai nap igéi:
Ki állhat meg az Úrnak, ennek a szent Istennek a színe előtt? (1Sám 6,20)

Péter így szólt Jézushoz: "Az én lábamat nem mosod meg soha." Jézus így válaszolt neki: "Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám." (Jn 13,8)

 


 

Még ha nem látok is, hiszek!

Jézus így szólt Jairushoz: "Ne félj, csak higgy!" (Mk 5,36)

Az egyik legnehezebb feladat erről beszélni olyan embernek, aki éppen most veszített el valakit, akit nagyon szeretett. Jairus pedig talán életének egyik legfontosabbját veszítette el, a leányát. Egy fiatal életet elveszíteni pedig mindig a legnehezebb a világon. És ebben a helyzetben odaállni a veszteséget szenvedett elé, és erről beszélni, ne félj, csak higgy, nem egyszerű. Egyik oldalon ott van a mérhetetlen veszteség, a másik oldalon pedig a vigasztaló szó, amely feladata, hogy reményt nyújtson. Nehéz túllátni a halálon, a veszteségen. Emberi szavainkra hagyatkozva nem is tudunk vigasztalást mondani. Ha önmagunk próbálunk meg vigasztalni, és nem az Istentől várjuk a vigasztalást, erőtlenek és üresek szavaink. Egyedül akkor telik meg tartalommal ez a mondat, ha Jézus mondja ki, ha ő mondatja ki velünk. Mert egyedül ő képes arra, hogy vigasztaljon, reményt és megnyugvást adjon. Mert az ő szava alapján támadhat a hit az emberben, még a legreménytelenebb helyzetekben is. Ha magunktól mondjuk, és nem az Isten mondatja velünk, nem remélhetünk megnyugvást. Ha azonban ő mondja, ő üzeni másokon keresztül a számunkra, belekapaszkodhatunk szavába és bízhatunk benne, hogy velünk van, nem hagy magunkra, és nem kell félnünk. Ez lehet az egyedüli reménységünk, járjunk bármilyen nagy fájdalomban is.

Ahol nincsen emberi reménység, Ott vagyon az isteni segítség! (Mikes Kelemen)

Gondviselő mennyei Atyánk! Te látod milyen nehéz hinni, amikor nem látunk. Bizalommal lenni, amikor bizonytalanság vesz körül, reménykedni, amikor reménytelenség csüggeszt. S te mégis azt mondod: "Ne félj!" Ezt mondtad Jairusnak is, és ezt mondod nekünk is, akiket gyakran nem kisebb baj csüggeszt, mint a zsinagógai elöljárót. Add Istenünk, hogy ezekben a helyzetekben is beléd tudjunk kapaszkodni, beléd tudjuk vetni hitünket. Add, hogy mindannak ellenére, amit szemeinkkel látunk, tudjunk fordulni segítségért. Ámen.