Skip to main content

Ne légy tétlen!

Mennyei Atyám! Taníts meg ösvényeidre, fogd kezem!

Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által. (ApCsel 19,11)

Jézus földi napjai és a visszajövetele között múlik az idő, de ez az idő nem telik üresen. Nem csupán közjáték vagy unalmas várakozás: Jézus története folytatódik. Halálának és feltámadásának a híre terjed az egész világon. Pál is ebben a munkában fáradozott, ezért Isten áldása kísérte. Hirdette Isten igéjét, és szava nyomán a Szentlélek által hívő közösségek, gyülekezetek jöttek létre. Sok ember élete változott meg, volt, aki haszontalan, de drága könyveit is elégette, hisz nem volt rá szüksége többé. A mi életünk sem telhet el Jézus visszajöveteléig unalmas várakozással. Isten megáldja, ha az ő munkájában szorgoskodunk, de számolnunk kell a gonosz munkájával is, mely jelen van környezetünkben. Egyedül gyöngék vagyunk, de Isten nem mindennapi csodákat tud tenni felhasználva bennünket. Az ő csodatevő erejét és szeretetét el sem tudjuk képzelni. Az általunk kimondott isteni igének hatóereje van, és valóban mekkora csoda az, amikor Isten megtöri a gonosz erőt, és egy ember 180 fokos fordulattal hátat fordít előző életének, és megváltozott földi életében az embertársai és Isten iránt érzett szeretete vezérli Jézus visszajöveteléig.

Meg kell tanulnod meglátni azt, hogy ő milyen atyai gondoskodással vezet; ma is nyújtja feléd a kezét, fogd meg hát és ne utasítsd el! (Paulus Stein)

Mennyei Atyám! Hálát adok azért, hogy te nem feledkezel meg rólam, kezedet nyújtod felém, és megmutatod a világban hatalmas csodatevő erődet és szeretetedet! Nyisd meg szememet, hogy megláthassam azt! Kérlek, hogy Szentlelkedet sose vond meg tőlem, és használj fel engem is földi életemben a te tetszésed szerint! Törd meg a gonosz erejét a világban, hogy igéd általam is terjedhessen, hitet ébresztve az emberi szívekben! Te adj erőt, nehogy lusta semmittevés vegyen rajtam erőt! Ámen.