Skip to main content

Ne légy visszaeső

A mai nap igéi:

Elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől. (1Móz 3,8)

Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen Isten szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. (Zsid 4,13)


 

Köszönöm, Uram, hogy elszenvedted helyettem bűneim büntetését!

Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. (2Kor 5,19)

Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. - panaszolja Pál apostol. Ha bekapcsoljuk a televíziót, elolvassuk az újságokat, vagy egyszerűen csak kimegyünk az utcára, és nyitott szemmel járunk, akkor mi is hamar felismerhetjük: az ember cseppet sem lett jobb Pál óta sem! Valahol valami eltörött, valahol valami nincsen rendjén - írja Dsida Jenő. Saját életünk botlásai, megromlott emberi kapcsolataink, bűneink újra és újra elkedvetleníthetnek minket: Minek megfogadni, hogy megváltozok, ha megint visszaesek a régi hibáimba? Nincs erőm, hogy Istennek tetsző életet éljek! Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? - kérdezhetjük kétségbeesetten az Újszövetség szavaival. Talán mindnyájan megtapasztaljuk ezt életünk során, amikor lemondunk magunkról, az egész világról, mert nincs megoldás, hiábavalónak érzünk minden küzdelmet. Krisztus ebből a nyomorúságos állapotunkból szabadított meg. Helyreállította kapcsolatunkat Istennel, elszenvedte helyettünk bűneink büntetését. A mulandóság és hiábavalóság helyett elültette szívünkbe az örök élet reménységét! Ha elfogadtuk ezt a szeretetet, ne legyünk visszaesők, ne csináljunk a Bibliából "etikai kódexet", a keresztény hitből "morális követelményrendszert". A törvény megmutatja vétkeinket, de az Istennel való megbékélés a Krisztusban valósul meg. Az ő szeretetét hirdessük ítélkezés helyett.

Szeresd az Istent, és tégy, amit akarsz! (Augustinus)

Segíts, hogy meglássuk, átérezhessük értünk tett áldozatod nagyságát. Ámen.