Skip to main content

Ne paráználkodj!

Halljátok meg, távol lakók, hogy mit cselekedtem, és ti közel lévõk, ismerjétek meg hatalmamat! (Ézs 33,13)
Pál írja: Tudjuk, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erõvel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. (1Thessz 1,4-5a)

Drága Jézus! Kísérj el engem ma is utaimon, légy velem kegyelmeddel minden percemben! Egyedül rád tekintek, megváltó Istenem, nézz te is felém szánakozó szemmel, és add nekem kegyelmedet! Ámen.

Ne paráználkodj! (2Móz 20,14)


Az Úr az embert a teremtésben férfivá és nõvé alkotta. A kettõ összetartozik. Együtt alkotják a teljes embert. Együtt tölthetik be az ember földi küldetését. Nem túl nagy szavak ezek? Hiszen annyian vallják: az ember összefut életében sokakkal, életközösségbe is többekkel léphet, hiszen az a fontos, hogy jól érezzük magunkat. - Valami valahol megbicsaklott. Keressük önmagunk boldogságát, és közben elfeledkezünk felelõsségünkrõl. Arról a felelõsségrõl, amely a férfi és a nõ egységében, az utódok felnevelésében, a békés, szeretetteljes családi élet példamutatásában realizálódik.
A ne paráználkodj, azt jelenti, ne törj házasságot. A parancsolat a házasságból, mint alapsejtbõl indul ki. Aki eltér ettõl, rossz úton jár. Még soha nem volt olyan magas a válások száma országunkban, mint manapság. Látszólag mindez elfogadott, meg lehet érteni. Azonban egy dolgot nem szabad elfelejteni, felelõsségünk az isteni rend bemutatása, megélése a világ számára. Csakis a férfi és nõ házassága lehet a család záloga, csakis ez lehet az út a teremtettségi rend megtartására.

Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, és engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében: az asszonyok a férjüknek, mint az Úrnak, a férfiak pedig szeressék feleségüket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. (Ef 5,20-22.25)


Áldunk téged, teremtõ Istenünk, hogy nem hagysz minket magunkra, hanem hozzánk illõ segítõtársat rendelsz mellénk, akivel megoszthatunk gondot és örömöt. Add nekünk Szentlelkedet, hogy igédre figyeljünk, és akaratodat kövessük most és életünk minden napján, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.