Skip to main content

Nem lehet túl mély az a gödör

Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. (Zsolt 5,12c)
Krisztus mondja: "Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az õ szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen." (Jn 15,10-11)

Könyörülj rajtam, Istenem, mert nálad keres oltalmat a lelkem!

A mi Urunk hosszú tûrését pedig üdvösségnek tartsátok. (2Pt 3,15)

Születésünk pillanatától bûnösök vagyunk, még ha ez sokszor elfogadhatatlannak tûnik is. És napról napra csak rosszabb lesz. Észre sem vesszük, és hibát hibára halmozunk. Kibúvókat keresünk, mindent megmagyarázunk, és megpróbáljuk magunkkal elhitetni, hogy igazából jók vagyunk. Túl messze van már a hiba forrása. Felbolygatná az életem, ha visszatérnék rá és megpróbálnám kijavítani.
Aztán egyszer csak leroskadunk, és nincs tovább. Addig ássuk a gödröt, míg azt vesszük észre, hogy már nem tudunk kimászni. Túl mélyre sikerült, és most nem látjuk a kiutat. És saját erõnkbõl nem is tudnánk kijutni.
De Isten jósága, elnézése és türelme végtelen. És ez, ahogy Pál írja, megtérésre ösztönöz (Róm 2,4). Õ vár. Nem akarja, hogy elvesszünk. Vár ránk mérhetetlen türelemmel minden elesésünkben, minden értünk nyúló kézben és felénk sugárzó mosolyban. Nem lehet olyan mély a gödör, hogy ne jusson el hozzánk legalább egy sugara Isten felénk áradó türelmes szeretetének. És ez a mi egyetlen reménységünk az üdvösségre.

Isten, a te atyád mindennél nagyobb. Szeretete drágább az emberek szereteténél, segítsége hatalmasabb a nyomorúságodnál, bocsánata erõsebb bûneidnél.

Isten az Égben! Taníts minket helyesen imádkozni, hogy szívünk megnyíljék elõtted imádságban és kérésben, és ne rejtsen el egyetlen olyan titkos kívánságot sem, amelyrõl tudjuk, hogy számodra nem kedves. De ne legyen benne titkolt félelem sem, amely attól retteg, hogy bármit is megtagadsz tõlünk, ami valóban javunkat szolgálja, hogy nyugalmat találjunk abban és azáltal, amelyben és ami által ez a nyugalom egyedül megtalálható, hogy mindig boldogan mondjunk neked köszönetet, elismervén, hogy veled szemben soha nincs igazunk, és te mégis türelmesen vársz minket. Ámen.