Skip to main content

Nincs igaz ember egy sem

Jön a Seregek Urának napja minden kevély és magas ellen. (Ézs 2,12)
A világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. (1Jn 2,17)

Az egek hirdetik Isten dicsõségét, kezének munkájáról beszél a menny!

Mindnyájan elfordultak tõle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. (Zsolt 14,3)

Az elõttünk álló ige a fájdalmas és kiábrándító igazságot tárja fel a szemünk elõtt. Nincs igaz és bûntelen ember, egy sem. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsõségének. Sajnos az ember gonosz, és bûnös gondolatokkal van tele, de ettõl csak az Úr tud megszabadítani minket. Az emberek akár hívõk, akár nem, akár Krisztus-követõ emberek, akár nem, mindennap bûnök tömegét követik el. Elfordultunk Istentõl, megromlottunk, nem teszünk jót - mondja az ige a vádak sokaságát. Komolyan és bûnbánó szívvel viszont mindig lehet menni a bûnbocsátó és bûnök ezreit eltörlõ Istenhez. Abban biztosak lehetünk, hogy nem vet el minket, nem emlékeztet a már egyszer megbocsátott bûnünkre. Az Úr Jézus Krisztus minden bûnünket felvitte a keresztfára, és az Atya rajta ítélte meg minden ember minden egyes bûnét.
Krisztus vállalta a keresztet, azért, mert szeretett, és szeret ma is, azért nincs még végünk - mondja az ige. Jézus el akar vezetni az örök életre, az örök boldogságra. Ha õt követjük, akkor már vele együtt lesz erõnk ellenállni a kísértéseknek, bûnök csábításának, és vele együtt lesz erõnk jó dolgokat is cselekedni. Forduljunk Jézus felé, az õ keresztje felé, amely már kétezer éve áll, és életünk új irányt kap, minõségileg jobb úton indulhat el. Ahogyan az Atya feláldozta értünk egyszülött Fiát a kereszten, úgy kell nekünk is megszabadulni, és lerakni bûneinket a kereszt alatt. Mondjuk el, valljuk meg Krisztusnak a bennünket terhelõ bûnöket, és õ megszabadít. Az ige is így biztat: ha õ megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek!

Semmit se tégy, csak szeress, és felnövök magamhoz. (Simon András)

Istenünk! Könyörgünk, változtasd meg az életünket, add, hogy téged kövessünk, a te békességedet és szeretetedet sugározzuk embertársaink felé! Ámen.