Skip to main content

Nincs rejtve előtted semmi

Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az Úr, vagy az Isten, és te fordítsd vissza szívüket! (1Kir 18,37)
Pál írja: Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok; pedig nincsen más. (Gal 1,6-7a)

Uram, rajtad kívül nincs más reménységem!

Uram, elõtted van minden kívánságom, nincs rejtve elõtted sóhajtásom. (Zsolt 38,10)

Kedves Testvérem, bizonyára neked is vannak olyan titkaid, amelyet senkinek sem mondanál el szívesen. Félünk, hogyha kiderül, máshogyan fognak közeledni barátaink. Bizonyos esetekben pedig "intenzív bûntudatot" tartunk, úgy gondolva, hogy a megvallott vétek csak afféle "kis bûn", titokban még elismerés is jár érte. Megkönnyebbülés tudni azt, hogy valaki nálam jobban ismeri életemet, mindent tud rólam. Ilyen csak egy hû és igaz barát lehet, aki segít a gondokban, aki mindig mellettem áll, ha szükség van rá. És Isten ilyen! Õ minden embernek a barátja akar lenni, csupán rajtunk áll, hogy elfogadjuk-e õt.
Középiskolás éveimben nagyon rossz volt úgy élnem, hogy tudtam, bûnös vagyok. Ennyit tudtam csupán, a szabadulás útját még nem ismertem. Problémáim és örömeim is akadtak bõven, de senki sem volt körülöttem, akinek elmondhattam volna ezeket. Mindenki a saját dolgaival volt elfoglalva, nem volt szabad idejük, hogy másokat meghallgassanak. Ezek után nagy öröm volt számomra, amikor elõször, saját szavaimmal beszéltem Istennel. Nem kellett titkolnom semmit, hiszen õ már ismerte életemet. Azóta igazi barátokká váltunk, naponta beszélünk egymással.

A keresztény tan lényege a felismerés, hogy az emberek mind Isten gyermekei, és hogy következõleg mind egyek Istenben és egymás közt, mint az evangélium mondja, és ezért a keresztény mûvészet tárgyát azok az érzések alkotják, amelyek elõmozdítják az embereknek egymás közt való és Istenben való egységét. (Lev Tolsztoj)

Atyám, jó tudni, hogy te mindig velem vagy! Ismered életemet, szemmel tartod járásomat. Hálát adok neked, hogy van idõd rám, és mindig meghallgatsz. Jó úgy élnem, hogy nem vagyok egyedül. Kérlek, maradj velem életem minden útján! Segíts nekem, hogy akaratod szerint éljek! Ámen.