Skip to main content

Ő megőríz

Én, az Úr, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. (Ézs 48,17)

Krisztus mondja: "Aki kész cselekedni Isten akaratát, felismeri errõl a tanításról, hogy vajon Istentõl való-e, vagy én magamtól szólok." (Jn 7,17)

Mennyei Atyánk! Hatalmaddal õrizz bennünket, és szereteteddel óvj minket!

Titeket pedig Isten hatalma õriz hit által az üdvösségre. (1Pt 1,5)

Bizonyos, hogy mi mindig Isten közelében, és az õ jelenlétében élhetünk, és ez az élet számunkra teljesen új élet. Bizonyos, hogy semmi sem lehetetlen nekünk, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Az is bizonyos, hogy semmilyen földi hatalom nem tehet velünk semmit, ha Isten nem akarja. (Dietrich Bonhoeffer)

Dietrich Bonhoeffer, a koncentrációs táborban meghalt német evangélikus lelkész szavai nagyon pontosan kifejezik, hogy mit is jelent Isten hatalma alatt lenni. Mindannyian Isten hatalma alatt vagyunk, még akkor is, ha sokszor el is szeretnénk errõl feledkezni. Súlyként nehezedik vállunkra, hogy felelõsek vagyunk a tetteinkért. Pedig ha megismerjük azt a szeretetet, amellyel naponta körülvesz minket a mi mennyei Atyánk, akkor nem kell többé súlyként cipelni tetteinket. Akkor biztosak lehetünk abban, hogy van, aki gondot visel ránk, és óv minket. Hinnünk kell, hogy így van. Bíznunk kell benne. Kérjük hát Szentlelkét, hogy legyen erõnk elfogadni õt mint szeretõ Atyánkat!

Drága Úr Jézus! Köszönjük neked kereszthalálod és megváltó munkádat. Tudjuk, hogy magunktól semmire sem lennénk képesek. A mi hatalmunk meg sem közelítheti a te ítélõ hatalmadat, még ha azt hisszük is, hogy az ember a világ ura. Kegyelmezz elbizakodottságunkban is, adj erõt, hogy hozzád forduljunk, hozzád imádkozzunk. Ámen.