Skip to main content

Ő szabja meg az idõket

Ha ezt mondod: Járuljatok színem elé! - szívem így válaszol: Színed elé járulok, Uram! (Zsolt 27,8)
Krisztus a mennybe ment, hogy most megjelenjen az Isten színe elõtt értünk. (Zsid 9,24)

Mindenható Istenünk! A mindennapok forgatagában állunk meg elõtted. Csendesítsd le szívünket, hogy meghalljuk szelíd hangodat!

Õ szabja meg a különbözõ idõket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. (Dán 2,21)

Életünket, mindennapjainkat oly nagyszerûen tudjuk irányítani, nem is törõdve azzal, hogy valakinek talán más célja, más terve van vele. S ha nem sikerül egy-egy betervezett dolog, üzlet, találka, elkedvetlenedünk, s talán még Istent is kérdõre vonjuk, hogy miért nem engedte meg. Az már meg sem fordul a fejünkben, hogy talán a tervezés elõtt Isten elé vigyük életünket, napunkat, döntéshelyzeteinket. Hogy talán vezetést kérhetnénk tõle. Mit sem törõdve mormoljuk el napról napra: Legyen meg a te akaratod. Pedig Istennél van az irányítás. Õ uralkodik a világ felett, õ határozza meg életünk eseményeit, fordulatait. Õ adja a lehetõségeket és az alkalmakat. Megalázza a kevélyeket, de felmagasztalja az alázatosakat. Örök dicsõséget szerzett nekünk.
Merd hát jövõdet, annak alakulását, minden nehézségét, eseményét Isten kezébe letenni, és meglátod, miként fog áldást fakasztani a te életedbõl is, hogy miként fog téged is használni az aratásában. És életed akkor valóban gyümölcsözõ, boldog és teljes lesz.

Számítgatunk, mérlegeljük a lehetõségeket, aztán megállapítjuk, hogy ez vagy az fog történni, de közben megfeledkezünk arról, hogy Isten a maga tetszése szerint, váratlanul belenyúlhat az eseményekbe. Ne szabd meg, hogy milyen különleges úton jöjjön; õt várd, így engedj teret neki. (O. Chambers)

Uram! Bevallom elõtted, hogy sokszor elmulasztottam a veled való találkozás alkalmait. Sokszor kétségbe vontam, hogy te valóban irányítani tudod az én életemet. Erõsíts meg a hitben és a reménységben, hogy merjem bátran átadni magamat, egész valómat szent kezedbe. Kérlek, légy vezérem ezen a mai napon is, és használj fel a te akaratod szerint. Ámen.