Skip to main content

Ő vezet diadalra

Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal. (Zsolt 5,13)

Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. (Ef 6,16)

Ó, Uram, könyörülj rajtam, ajándékozz meg jelenléteddel!

Hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. (2Kor 2,14)

Milyen jó érzés gyõztesnek lenni, akár egy sportversenyrõl van szó, akár egy nehéz problémán vagyunk túl. Jó érzés tölt el, hogy végül is gyõztünk. Szívesen emlékezünk vissza életünk "gyõztes pillanataira". De mi a helyzet a szürke hétköznapokon? Elmondhatod, hogy gyõztél a problémák felett, a nehézségeket megoldottad? Mi mindig gyõzni szeretnénk. Mégis, sokszor kudarcként élünk meg egy-egy napot. Nem úgy sikerül elvégezni a feladatunkat, munkánkat, ahogy mi azt olyan szépen elõre kigondoltuk. "Pedig én úgy igyekeztem" - sóhajtozunk olyankor. Isten végtelenül türelmes, megvárja, hogy kiálts. Csak kérd õt nyugodtan, hittel! Kérd, hogy fogja meg kezedet, legyen veled a küzdelmekben és vezessen diadalra! A magad erejébõl nem, csak Krisztus erejébõl gyõzhetsz. Pál arról tesz bizonyságot hálatelt szívvel, hogy az Atya mindenkor megmentette, diadalra vezette. Sok bajból szabadította ki. Veszedelmek, kalandos utak, börtön fémjelezte életpályáját. A gyõztes Bárány, Krisztus volt oltalma, vezére, ezért nem keseredett el. Ha az Úr Krisztus életed kincse, te sem fogsz kudarcot vallani! Teljesen rábízhatod minden napodat, indulj minden reggel Krisztussal! Segítsen mindennapos harcaidban a Mindenható!

Fogjad kezem, oly gyenge vagyok, érzem, hogy nálad nélkül járni sem tudok! Fogjad kezem, és akkor, hû Megváltóm, a félelemre többé nincsen ok. (Grace J. Frances)


Drága Mennyei Atyám, késztess arra, hogy megadjam magam elõtted, hogy te tudj gyõzedelmeskedni életem borús napjain. Add, hogy én is Pálhoz hasonlóan ismeretednek illatát terjesszem e világban! Kérlek ma mindazokért, akik különösen nehéz próba elõtt állnak! Segíts gyõzelemre minket, mi pedig magasztalunk erõdért! Ámen.