Skip to main content

Örök dicsőség

Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elõl! Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják: Ki lát minket, ki ismer bennünket? (Ézs 29,15)
Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élõ Istentõl. (Zsid 3,12)

Mennyei Atyám! Vezess engem utadon, melyet jónak látsz, s add nekem biztos alapként Jézus Krisztust, akin tájékozódom, s szent igédet, mely az élet forrása!
Zsolt. 46.2-12 Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.) Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, A Felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.) Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)

A mi pillanatnyi könnyû szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsõséget szerez nekünk. (2Kor 4,17)

Aki a Krisztusra tekint, annak szeme nem az ideig valót szemléli, hanem az örökkévalót. Annak belsõ embere napról napra megújul, s külsõ embere ragyog az Isten dicsõségének fényében. S akinek szeme el nem múló értékeket lát, az lát igazán. Annak mozdulatai kifinomultak; annak tekintete tiszta, s pillantásától megnyugszik a háborgó lélek. Aki örökkévalót talál, annak szavai szomjazóknak forrás és éhezõknek eledel. Kezének simogatása megtalálja a sebeket; annak fegyvere szeretet és õszinteség. Aki a Krisztusra tekint, ha szorongatják is, be nem szorítják; ha kétségeskedik is, nem esik kétségbe; bár üldözik, mégsem lesz elhagyott; letiporják, de nem veszejtik el.

Születésemkor a sors az õszinteséget bölcsõmbe tette pólyának, s én elviszem magammal a koporsómba szemfedõnek. A képmutatás könnyû mesterség, minden bitang ért hozzá; de nyíltan, õszintén, a lélek mélyébõl szólni csak a nemesebb szívek tudnak és mernek. (Petõfi Sándor)
Erõs vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha õ velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk. Az õs ellenség most is üldöz még, nagy a serege, csalárdság fegyvere, nincs ilyen több a földön.
Ami Istentõl született, gyõzni fog. Aki a keresztségben Krisztus zászlajára hûséget esküdött, az mindig gyõztes lesz.
Isten gyermeke, mérlegeld azt a nagy szeretetet, hogy Jézus vérével jegyzett el. Ezzel téged a Sátán hada, a világ és a bûnök elleni harcra készített fel. Ne engedd a vétkeket lelkedben úrrá lenni! Óvd szívedet! Bánd meg minden bûnödet, hogy Krisztus erõsen magához köthessen.
Boldogok azok, akiknek ajkán Isten neve van, de még boldogabbak azok, akik hisznek benne. Nem lehet õket legyõzni, õk viszont ellenségüket le tudják gyõzni. S ha eléri õket a halál, végül elnyerik a gyõzelem koronáját. (Bach: 80. kantáta, 1-3., 7. tétel)


Urunk, Istenünk! Ami nekünk dicsõséget szerez, nem magunktól van, tõled, Urunk. Fogadd el hálánkat! Ne engedd, hogy mást keressünk Krisztus helyett! Ne hagyd, hogy más forrásból merítsünk, és más alapon tájékozódjunk! Légy áldott, Urunk, amiért elküldted hozzánk Fiadat, s hogy igéddel naponta reformálsz bennünket. Vigyázz ránk, tarts meg minket szent igédben! Ámen.