Skip to main content

Örök élet forrása

Ne kísértsétek Isteneteket, az Urat. (5Móz 6,16)
Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. (Gal 6,7)

A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. (Jn 1,17)

 

Aki abból a vízbõl iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik. Hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz õbenne. (János 4,14)


Jákób forrásánál a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetésed során mondtad ezeket a szavakat. Milyen másképpen nézted Te az embert, mint mi szoktuk nézni. Mi gyanakvással tekintünk a másikra, Te bizalommal szólítod meg. Ennek az asszonynak az esetében is a lehetõ legalkalmatlanabbnak látszó embert országod igen alkalmas munkásává tudtad tenni, ilyen lelkigondozással. Földhözrögzítettségébõl gyöngéd kézzel kiemelted és megláttattad, meg is szerettetted vele az örök életet.

Engedd ma igazán megértenem, amit ez az asszony és sok más tanítványod boldogan értett meg: a legmélyebb emberi vágyat megelégítõ mennyei forrásvíz nálad található meg. Csak nálad. Ma is ebbõl meríthetek. Aztán pedig láttasd meg velem keresztyén tanítványságom fontosságát. Hiszen szomjan elepedõ emberek világában élek. Életemen akkor nyugszik áldás, ha a velem együttélõknek meg tudom mutatni az örök élet vizének azt a forrását, mely kiapadhatatlanul tör elõ belõled, én Uram!