Skip to main content

Örök élet ismerni Őt

Eljön az az idõ - így szól az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. (Jer 31,31)

Jézus vette a poharat, miután vacsoráltak, és ezt mondta: "E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre." (1Kor 11,25)

Jöjj Úr Jézus, add békességedet, hogy megtapasztaljuk: az élõ Úr vagy te!

Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (Jn 17,3)


Ajándék. Csak úgy. Szeretetbõl. A tiéd. A miénk. Isten Jézus Krisztusban ajándékul adta az örök életet. Nem jutalmat adott, nem a hit vagy a keresztény életvitel jutalmát. Ahogyan életünket is ajándékba kaptuk, ugyanúgy kapjuk ajándékba az örök életet. Semmiféle emberi cselekedet nem képes ezt megszerezni.

Isten Szeretet. Szeret minket, Fiát adta értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. Jézusban az emberek között munkálkodó Istennel találkozhatunk. Másképp nem tudjuk õt megismerni és felismerni. S ez az ismeret segíthet minket is, hogy életünk a mindennapokban önzetlen, engedelmes és segítõkész legyen.

Mert az Isten iránti hûség és engedelmesség mindig az emberek között, a mindennapokban, a családban, a kapcsolatainkban mutatkozik meg. Ahogy Jézus is vállalta értünk a kereszthalált, értünk való szeretetbõl. S feltámadásával legyõzte a halált. Ámen.

Jézus él! Tudtam, hogy semmi sem tud engem Jézustól elválasztani, sem a sötétség ereje, sem uralma és a szenvedés sem. Az õ hûsége nem ingadozik, ez az én bizodalmam. (Christian Fürchtegott Gellert)

Mindenható Isten! Egyszülött Fiad halálával végleg eltörölted a bûnt, megtörted a halál uralmát, és Jézus feltámasztásával az örök életet adod mindenkinek. Add, hogy e hitben megálljunk és nevedet szüntelenül dicsérjük! Ámen.