Skip to main content

Ott és ahogy Ő akarja

Elõírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk. (Hós 8,12)
Jézus mondta: "Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát." (Mt 7,21)

Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy elhívtál igéddel, és elkészítesz a szolgálatra!

Bement Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki: Így szól az Úr: Bocsásd el népemet, hogy nekem szolgálhassanak! (2Móz 10,3)

Döbbenetes kép jelenik meg elõttünk: két ember érkezik a fáraó palotájába. A fáraó elé lépnek, és közvetítik az Úr üzenetét: Bocsásd el népemet... Vajon mit gondolhatott a fáraó Mózesrõl és Áronról, vakmerõségükrõl? Páratlan bátorság, és félelem nélküliség uralta e két követet. Nem féltek. Nem ijedtek meg. De mégis, mi adhatott ekkora erõt? Isten! Hiszen õ küldte õket a fáraóhoz, és mindvégig velük is volt. Isten hatalmassága adta bátorságukat. Az õ nevében cselekedtek. Istenért nem mindennapi dologra vállalkoztak: a népet akarták megszabadítani a fáraó kezébõl, hogy az Úrnak szolgálhassanak, ami akár az életükbe is kerülhetett volna. De az Úr megsegítette õket. Ehhez a cselekedetükhöz azonban elengedhetetlen volt a hitük. Hittek az Úrban, és követték utasításait. Nem panaszkodtak, hogy õk ezt nem teszik, mert félnek, hanem vakon követték Istenük parancsait. Nekünk is ilyen "vakon", teljes hittel kell követnünk õt, aki kijelölte számunkra az utat, és a szolgálatára elhívott minket.

Nem igazi szolgája az Úrnak az, aki maga választja ki mûködésének terét. Dolgozz és tevékenykedjél úgy és ott, ahogy és ahol a Mester akarja. (Spurgeon)

Istenünk, aki Szeretet vagy, tisztíts meg minket Jézus Krisztus által minden tisztátalanságtól, amely tõled elválaszt, és azután költözz szívünkbe, szabadíts meg bennünket mindentõl, ami alkalmatlanná tesz a szolgálatra, hogy hitben, szeretetben és türelemben mindig neked hódoljunk, és örökké tieid legyünk, Jézus Krisztus, a te Fiad, a mi Urunk által. Ámen.