Skip to main content

Otthon

Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5)
Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták. (Zsid 10,24-25)

Az én Atyámnak házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. János 14,2

A mennyre a földi otthon hasonlatát alkalmazod. Ilyen módon sok mindent eloszlatsz a menny ismeretlenségébõl, és egyben a legfõbb értékítéletet adod a földi otthonról. Meg szeretném ma köszönni az otthonomat. A Te szavad indít erre. Gyermekségem otthonát köszönöm meg. Azt a helyet, ahol engem jól ismertek, ahová soha alkalmatlanul nem érkezhettem, mert ott mindig vártak rám, és ahol mindenki szeretett.
Ilyen hát a Te kijelentésed szerint a menny. Csak még tökéletesebb, mert földi otthonom fogyatékosságai ott nem lesznek meg.
Soha senki föl nem mérheti azt az áldást és vigasztalást, melyet búcsúbeszédeidnek ez a mondata már eddig adott az embernek. Egyike ez azoknak a bibliai helyeknek, amelybõl híveid számára a legnehezebb életpillanatokban áradt a békesség.

Uram!
Találkoztam emberekkel, akiknek az arcára rémült riadtságot írt az idõ gyors száguldása és napjaink fogyása. A mai elmúló napon is áldj meg a hit boldog nyugalmával, hiszen ez a nap is hazafelé vezet engem.