Skip to main content

Óvakodjatok a hamis lelkektől

    Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.    János első levele 4, 1.

    Kétféle lélek van. Egyik az igazság Lelke, a másik mindenféle hazugságok hamis lélek-hada. Mert a világ is tele van lelkekkel. Mint mondani szokás: Ahol Isten templomot emel, ott az ördög azonnal melléje építi a maga kápolnáját. Vagyis ahol Isten igéje tisztán felhangzik, oda az ördög mindenféle szekták és hamis lelkek bitang hordáit csempészi be, amelyek szintén Krisztus egyházának hírét-nevét harsogják, de alapjában véve hamisak, igazság és bizonyosság nélkül valók. Krisztus ellenben Szentlelket ad, aki bizonyosakká tesz az igazság felől, úgyhogy az üdvösségünkre tartozó dolgokban nem kell ingadoznunk, hanem határozott biztonsággal tudunk tanbeli kérdések felett ítélni. A Szentlélek nemcsak diadalmas harcosokká avat, hanem doktorsüveges mesterekké is, akik világosan el tudják dönteni, melyik az igaz és melyik a hamis tan. Nem tud az ördög oly agyafúrt s a tévelygés lelke oly csalafinta lenni, hogy hamis tannal megtéveszthetne.
    Annyi megszámlálhatatlan hazug lélek közepette csak így maradhatott meg mindeddig a keresztyénség. Hamis lelkek voltak is, lesznek is, de az egyház általmegy közöttük s őrzi tisztán, igazán a szentségeket, az evangéliomot, a tízparancsolatot meg az imádságot. Ítéletet gyakorol s kivet magából minden ellentétes hamis tant, mégha világosság angyalaként gyönyörűséges isteni ábrázatban kelleti is magát előtte az ördög.

         E mi tévelygő időnkben,
         Szentlelkedet öntsd ránk bőven,
         Hogy igédet s szentségidet
         Tisztán megtartsák a hívek.