Skip to main content

Rajtad áll

Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! (Zsolt 37,4)
Istennek van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bõségben éljetek minden jó cselekedetre. (2Kor 9,8)

Üdvözítõ Jézusunk! Adj bölcsességet szólásra!

Meghagyom neked az Isten színe elõtt, aki életet ad mindeneknek, és Krisztus Jézus színe elõtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus elõtt azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplõtelenül, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja a boldog és egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya és az uraknak Ura. (1Tim 6,13-15)

Timóteus tudta, hogy hitvallásai milyen súlyosak, hiszen élet függött tõle. Szinte rajta állt vagy bukott, hogy az emberek hallanak-e Jézusról, elfogadják-e õt Messiásnak, azaz Isten Fiának. Elhiszik-e valóságos feltámadását, ami által örök életet nyerhetnek. Embertõl emberig terjedtek a hírek. Timóteusnak is biztosan feltették a kérdést: Valóságosan halt meg és tényleg feltámadt az "igazi" temetés után? Komolyan visszajön? Talán egy elbizonytalanodott idõszaka után írja neki az apostol ezeket a sorokat. Hiteles a bizonyságtételed, minden úgy volt, ahogyan hallottad: õ a Messiás, aki benne hisz és megtartja parancsolatait, azt a visszajövetelekor magához veszi. Ha viszont te nem hiszel a visszatérésében, felesleges másról beszélned. Esküdj meg, hogy maradék nélkül továbbadod! - kéri Pál Timóteust. Ha kiderül, hogy tévesen ítéltek el valakit, akkor a tanúságtételek alapján lehet megítélni a tanút. Akkor már az sem számít, ha rávették a hamis tanúskodásra: õ mondta ki, felette a saját szavai mondanak ítéletet. Ez fog mivelünk is történni. Saját vallástételeink és azok hitelessége fogja kimondani felettünk az ítéletet vagy a feloldozást. Ne mondd azt, hogy te nem teszel ilyen komoly vallástételt! Minden istentiszteleten megtesszük, hiszen elmondjuk az Apostoli hitvallást. Boldog lehetsz, ha teljes szívvel vallod szavait, hiszen akkor örömmel várhatod az egyetlen Hatalmasság visszatérését.

Boldogok a tiszta szívûek, mert õk meglátják az Istent. (Mt 5,8)

Uram, vedd el bizonytalanságaim és kétségeim veled kapcsolatban. Mutasd meg magad nekem, bátoríts, hogy az igaz hitet vallom. Ámen.