Skip to main content

Rajtad mutatom meg dicsőségemet

A mai nap igéi:
Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. (Mal 3,1a)

Keresztelő János így felelt: "Én kiáltó hang vagyok a pusztában: készítsetek egyenes utat az Úrnak, aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó." (Jn 1,23.27)

 


 

Jelenléted biztonságot ad kérdésekkel, bizonytalanságokkal teli életembe!

Ezt mondta nekem az Úr: Szolgám vagy Izráel, rajtad mutatom meg dicsőségemet. (Ézs 49,3)

Az Ószövetség népének, a kiválasztott népnek se olyan igazán egyenes az útja, sokkal inkább a fent és lent örökös váltakozása. Vágyakoznak az Úrhoz, aztán megfeledkeznek róla, segítségül hívják a bajban, később viszont gyalázzák a prófétát, aki az ő igéjét, szavát hirdeti. De bárhogy is alakul a sorsuk, nagy dicsőségben, végső elveszettségben is mindig meg kell születnie a felismerésnek: Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. (Zsolt 62,8) Keresztényként is benne élünk, mozgunk és vagyunk. Őrá hagyatkozva, életünket rábízva élhetjük meg nagy örömeinket, találhatunk rá igazi célokra, feladatokra. Persze vannak mélypontjaink is, amikor semminek sem látjuk értelmét, amikor céltalannak, üresnek érezzük életünket. Isten ilyenkor is megtalál minket, és kiemel a sötétségből. Ő még ezeket a nehéz helyzeteket is a javunkra tudja fordítani, hiszen ekkor tanuljuk meg, hogy mennyire szükségünk van rá, milyen reménytelen és elveszett emberek vagyunk nélküle. Igazi ajándék az, ha meg tudjuk látni életünk eseményei, történései mögött az ő óvó kezét, gondoskodó szeretetét. És ha mindezt megláttuk, akkor feladatunk, hogy átadjuk, Isten hogyan van jelen, hogyan munkálkodik a mi életünkben, hogy mások is erőt meríthessenek ebből. Így lehetünk az ő igaz szolgái, hogy életünkkel, jó vagy akár nehéz, fájó helyzeteinkkel is az ő dicsőségéről tanúskodunk.

Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz osszad meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Amiből másnak nem adsz, legyen az arany, iszappá válik; legyen szent fény, átokká válik; legyen gyönyör, átokká válik? (Hamvas Béla)

Köszönöm, hogy velem vagy nehéz döntésekben, örömteli pillanatokban, sikerekben, kudarcokban. Ámen.