Skip to main content

Rejtett dicsőség

 Bizony te elrejtőzködő Isten vagy.  Ésaiás 45,15.

 A prófétának igaza van. Mert Isten valóban elrejti mindenhatóságát, bölcseségét, erejét s olyannal láttatja magát, mintha nem tehetne, nem tudna, nem értene, vagy nem akarna semmit. Most elnézi, hogy ellenségeink úgy bánjanak az igével, a szentségekkel és a keresztyénekkel, ahogy éppen akarnak. Kéreti magát és hallgat, mintha nagyon el volna foglalva; vagy aludnék és nem hallaná. Egyszer azonban megmutatja majd mindenható erejét és nagyságát. Addig a keresztyéneknek, kik nevére kereszteltettek, csendben kell maradniok s türelmesen el kell szenvedniök, hogy az ellenség lábbal tapodja őket. Most, a hit birodalmában Isten kicsi akar lenni, de egykor, a látás birodalmában, nagy lesz majd. Akkor megmutatja, hogy jól látta népe nyomorúságát s jól hallotta kiáltását. Hajlandósága és akarata is volt a segítésre s elég ereje is, hogy csakugyan segítsen. Most elrejti jóakaratát és erejét, de mikor majd megjelenik, akkor nyilvánvalóvá teszi akaratát és erejét. Most is tud segíteni és menteni, mert megvan hozzá az ereje. Nem az akaraton múlik, hogy megtegye, hanem mindezt az igébe takarta, hogy ne láthassuk, hanem csak az igével ragadhassuk meg. Eljövetelének napján azonban elvonja a leplet s megjelenik hatalmas Istenként. Akkor eleget tesz majd a nevének., hogy mindenki meglássa: hatalmas Úristen Ő!

 Hullámok ha rémítenek
 Mérhetetlen víz felett
 S a habok közt szíved remeg,
 Hogy sírod is ott leled;
 Ha aludni látod őt,
 Ki reményed és erőd:
 Sion soha se feledd el;
 Ő megvívhat tengerekkel.