Skip to main content

Senki se fizessen a rosszért rosszal

Légy segítségemre, hogy másokkal jót tudjak cselekedni!

Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. (1Thessz 5,15)

A mai világban a jó cselekedetek ellen nagyon kapálódzik a mi természetünk. Minek is tegyek bármi jót a másikkal, ha engem észre sem vesz? Állandóan azt kell tapasztalnunk, hogy munkánkat nem becsülik meg, talán még úton-útfélen belénk is rúgnak, de nekünk persze tűrnünk kell, mert ez az egyetlen kenyérkereseti lehetőségünk. Már régóta él a szívünkben az "édes bosszú" gondolata, de talán még van bennünk annyi, hogy bízzunk a holnapban, és elfelejtsük a bosszút. Mi, keresztyének nagyon jól tudjuk, hogy a jótékonyság nemcsak a barátra korlátozódik, hanem a rosszakaróinknak, ellenségeinknek is szüksége van rá. Előttünk a mennyei Atyánk példaképként áll, amit mások számára is láthatóvá kell tennünk. Hiszen ő az, aki mindenkinek ad válogatás nélkül, jónak és rossznak egyaránt. Sokszor vétünk ellene, de ő újra és újra megbocsát. Mindennap ad nekünk új lehetőséget arra, hogy megtapasztalhassuk mérhetetlen szeretetét. Tégy ellenségeiddel te is jót! Nem lesz könnyű feladat, és egy életre szól, de szereteted és kitartó munkád jó gyümölcsöt fog teremni!

Istenem, add, hogy ne ítéljek, Mit tudom én, honnan ered, Micsoda mélységből a vétek, Az enyém és a másoké, Az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. (Reményik Sándor)

Urunk, kérünk téged, segíts, hogy haragunkat, felháborodásunkat félre tudjuk tenni, és ne akarjunk rosszat ellenségeinknek! Nehéz a jót cselekedni, de benned bízva reménykedünk, hogy a te segítséged által képesek leszünk a jó cselekvésére! Adj erőt és kitartást, hogy rád figyelve másokkal is figyelmesek tudjunk lenni! Ámen.