Skip to main content

Szelídnek lenni

Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem elõled arcomat, de örök hûséggel irgalmazok neked - mondja megváltó Urad. (Ézs 54,8)
Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsõségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg õket kegyelmébõl, miután megváltotta õket a Krisztus Jézus által. (Róm 3,23-24)

Boldogok a szelídek, mert õk örökségül bírják a földet. Máté 5,5

Ha azt nézem, ami közvetlenül a szemem elõtt játszódik le, akkor az ellenkezõjét látom annak, amit Te mondasz. Egyes emberek hatalmaskodásának és nemzetek erõszakosságának vagyok szemtanúja. Törekvésük érvényesül.
A föld gazdagsága és a külsõ tekintély reájuk száll.
Szememet megtéveszti a perc mérlegállása.
De a kor, melyben élünk, még a hit nélkül valókat is elõvigyázatosságra intette. Kevés nemzedék látta olyan világosan a hatalmaskodók bukását, mint a mienk. Akkor lettek semmivé, amikor - sok erõszak árán - dicsõségük csúcsfokára kapaszkodtak föl.

Rád figyelõ lelkemmel szeretnék a Te igéd mellett megállni. Mert megtanultam, hogy a Te ajkadról az idõk múlásával dacoló örök igazság igéi hangzanak. Te pedig félreérthetetlenül a szelídeknek ígérted a földet. Adj erõt ebben megfogóznom még a legnagyobb erõszak láttán is. Taníts meg csak neked hinnem, még ha nem látja is szemem a Te igazságod érvényesülését.
Egy vágyam van: veled maradni - Uram.