Skip to main content

Szeretet álarcában

Õ ismeri a szívnek titkait. (Zsolt 44,22)
Péter ezt mondta Jézusnak: "Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged." (Jn 21,17)

Ha gyûlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elõbb gyûlölt nálatoknál. (János 15,18)

A világ gyûlöletérõl magad nem megriadt szóval tanítottál, és távol állt tõled a riasztgatás szándéka. E bibliai vers mérlegelése közben inkább meglep, mennyire magától értetõdõnek mondod a világ gyûlöletét.
A világ akkor veszedelmes a benned hívõ tanítvány számára, amikor a szeretet álarcát ölti magára. Ha hízelgõ szóval csábítja a tieidet. Amikor múló gazdagságával, kívánatosnak látszó örömeivel sikerül neki téged híveid tekintete elõl eltakarnia. A világ igen szívesen gyakorolja ezt a módszert. Nemritkán fájdalmas eredménnyel.
A gyûlölködõ világ nem veszélyes. Legkevésbé akkor, amikor perlekedik és átkozódik. Minél indulatosabb, minél hitetlenebb, annál kevesebb csábítással hat a tieidre. Így nem lehet elkallódásra vonni a hitben élõ embert. Ellenkezõleg: az igazán hívõ embert az üldözõ világ erõsíti meg hitében.

Uram!
Ha a világ gyûlöletével találkozom, nem történik velem semmi váratlan dolog. Elõkészítettél rá. Inkább meggyõz: az én helyem csak Tenálad van.