Skip to main content

Szereteted az életnél is jobb

Szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem. (Zsolt 119,81)

Krisztus mondja: "Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek." (Jn 15,7)

 

Uram! A te szereteted mindent áthat!

Szereteted az életnél is jobb. (Zsolt 63,4)


Isten szeretete. Mert milyen Isten szeretete? A zsoltáríró szerint jobb az életnél is, Pál apostol szerint minden értelmet meghalad. És valóban, a szeretet õsibbnek bizonyult, mint az élet. Isten szeretete adja az életet, még nem is éltünk, õ már szeretett. Szeretetbõl jöttünk a világra. És nemcsak mi, hanem Isten Fia is. Jézust azért küldte, adta, áldozta fel, mert szerette a világot. Jézus is szeretetbõl jött a világba. A szeretet olyan tartós, idõtálló érték, ami túléli még a kõsziklának és halhatatlannak nevezett hitet és reményt is. Mert megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. A hit, ami által van üdvösségünk, a remény, ami utoljára hal meg, és a szeretet, ezek közül a legnagyobb, ami egyáltalán nem hal meg. Soha nem hal meg, mert jobb az életnél és nagyobb a halálnál. Isten szeretete, amely minden értelmet meghalad? Mert valóban nem tudjuk felfogni. A határtalan érzést, amely, mint Istentõl jövõ folyam, éri el életünket és adja az élet vizét minden napon. A szeretet mindent eltûr, mindent elfedez, soha el nem múlik. Az Isten szeretet. És ez a szeretet a mi bûneink, gyarlóságaink, gyûlöletünk ellenére sem fogy el soha. Isten szeretete több, mint az élet és több, mint a halál. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Szeretet mozgat napot és minden csillagot. (Dante)Istenem! Hozzád vágyakozom, utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. A körülöttem lévõ sivatagban a te szereteted az éltetõ víz, az életemet beragyogó fény, az engem körülvevõ biztos védelem. Felfogni sem tudom nagyságod csodáját. Életem minden napja legyen a te dicséretedre, a szívem dicsérjen téged, ki szeretetével megmented életemet. Te vagy a mindenem, az élet, a víz, a fény. Uram, te vagy a szeretet. Ámen.