Skip to main content

Szeretetszolgálat

A pap ajkai õrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen az Úr követe õ! (Mal 2,7)
Aki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentõl kapott erõvel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsõíttessék Jézus Krisztus által. (1Pt 4,11)

Istenem! Add, hogy ledõljenek a körülöttünk emelkedõ falak!

Legyetek egymással vendégszeretõk zúgolódás nélkül! (1Pt 4,9)

Ézsaiás prófétánál is már azokat a gondolatokat találjuk, amiket Jézus Krisztus tanított nekünk. Oszd meg kenyered az éhezõvel. (Ézs 58,7)
Bizalmatlanokká váltunk. Bizalmatlanok lettünk mindenkivel szemben, aki koszos, rongyos, az utcán él. Valahol minden bizonnyal igazunk van. Aki nem tudja ellátni magát, az nem rendes ember, nem becsületes, lusta, nem veszi komolyan az életet, az ilyen embertõl jóra ne számítsunk. Hány példát mutat az élet, amikor a segítõ szándékú emberek lesznek áldozattá. Mégis Jézus odafordult ezekhez az emberekhez és segítõ kezet nyújtott nekik. Nem az egészségeseknek van szükségük gyógyulásra, hanem a betegeknek. Oda kell fordulnunk a rászorulókhoz, igyekezni kell nekik segíteni.
Péter elsõ levelében a vendégszeretet nem egyszerûen a vendég kiszolgálásáról szól, hanem arról, hogy szeretõ kezet kell nyújtanunk egymás felé, a hiányt szenvedõknek segítenünk kell, és nem undorodva félrefordulnunk. A keresztény ember egyik legfontosabb jellemvonása a segítõkészség a "szeretet-szolgálat", annak tiszta értelmében. Nem is vesszük észre mennyire elkopott ez a szó, pedig ez nem csak néhány intézménynek és szervezetnek a feladata, hanem mindnyájunknak.

Minden lélekben van egy kis szivárvány, / Kis csapóhíd, amelyet lebocsát, / Hogy egy más lélek átjöhessen rajta, - / Ennek a hídnak hídpillére nincsen, / Ezt a hidacskát csak az Isten tartja. / Az Isten, aki a szívekbe lát. (Reményik Sándor)Köszönöm Istenem, hogy erõt adsz segíteni másoknak. Hiszen a te színed elõtt mindannyian egyformák vagyunk. Nincs köztünk kisebb vagy nagyobb, mindannyian bûnösök vagyunk, de a mi megváltónk mindnyájunkért meghalt a kereszten. Áldj meg, és köss minket össze a te szereteteddel. Ámen.