Skip to main content

Szórd a drága magvat

Óvta népét, mint a szeme fényét. (5Móz 32,10)
Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. (1Jn 4,16a)

Uram, add, hogy méltó követõid lehessünk!

Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. (ApCsel 6,7)


Jézus tanítványainak bizony nem volt könnyû dolga. Egyedül kellett szembenézniük a rájuk váró feladatokkal és megpróbáltatásokkal. Egyrészt örülniük kellett volna, hogy nõtt a tanítványok száma, másrészt ezzel együtt több lett a gondjuk is. Ám felismerték a konfliktusok okát, és orvosolták azt. Az újonnan csatlakozókra a számukra "testreszabott" feladatot bízták.
Ne higgyük azt, hogy feleslegesek vagyunk. Ha keresztény közösségben vagyunk, ne azt nézzük, hogy a másik miért van ott, vagy éppen hogy néz ki. Krisztus egyházának tagjai vagyunk, az õ nevében legyünk együtt, és akkor az ige valóban terjedni fog. Sajnos egyre kevesebben vagyunk, pedig nagy szükség van mindenkire, aki valamiben tud segíteni. Segíteni, hogy terjedjen az evangélium; segíteni, hogy minél több embert hívogassunk; és segíteni, hogy a szolgálatban állók megmaradjanak hitükben.

Menj és szórd a drága magvat szívek szántóföldjébe!
Egykor gazdag termést adhat az elhintett Szent Ige!
S ha gyümölcs ma nincs is bõven, tanulj bízni a jövõben!
Tán ha már te sírba térsz, akkor érik a vetés. (Túrmezei Erzsébet)


Tekints reánk, Urunk, és légy velünk, hogy mi is veled lehessünk. Jöjj fényeddel, mert bennünk sok a sötétség. Jöjj tanácsoddal, mert könnyen megtorpanunk. Jöjj szépségeddel, mert olyan csúnyák és taszítóak vagyunk. Jöjj erõddel, hogy felegyenesedjünk. Jöjj békéddel, hogy összhangra találjunk. Jöjj jóságoddal, hogy bûneinkbõl hozzád meneküljünk. Egyesíts bennünket az imádságban. Jézus nevében fordulunk hozzád, mert általa megnyitottad elõttünk az eget, és bezártad mögöttünk a pokol kapuját. Ámen.