Skip to main content

Szüntelenül imádkozzatok!

Figyeljetek rám, ti népek, hallgassatok rám, nemzetek! Mert tanítás származik tõlem, és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan. (Ézs 51,4)

Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. (Jn 3,17)


Uram, taníts imádkozni! Ámen.

Szüntelenül imádkozzatok! (1Thessz 5,17)

Imádkozzunk: Hálával dicsérlek, örök Isten, naponként megújuló kegyelmedért. Napról napra meghosszabbítottad életemet. Napról napra megbocsátottad vétkeimet. Napról napra menedékem voltál. Nálad keresek most is menedéket, megfáradt testtel és megterhelt lélekkel. Megfáradtam a múló világ rohanásában. Megfáradtam bûneim terhe alatt. Megfáradtam a jó cselekvésében. Mert megfogyatkozott a hitem, és megfogyatkozott a szeretetem. Nálad keresek menedéket, örök Isten. Te nem fáradsz el a megbocsátásban. Te nem fáradsz el kegyelmed megújításában. Hadd tegyem le nálad bûneim terhét. Hadd pihenjen meg nálad a lelkem. Hadd merítsek nálad új erõt. Könyörgök hozzád, örök Isten, magamért. Ments meg a gonosz hatalmától. Ments meg a halál rémétõl. Ments meg az örök haláltól. Könyörülj rajtam egyetlen fiadért. Könyörgök hozzád, örök Istenem, minden emberért, azokért akik gonoszul cselekszenek, azokért, akik a gonoszságtól szenvednek, azokért akik a halállal vívódnak. Könyörülj rajtuk egyetlen Fiadért. Könyörgök hozzád, örök Isten, az egész világért. Vess véget a gonosz rontásának, és állítsd fel országodat. Teremts új eget és földet, hogy minden térd meghajoljon elõtted, és minden nyelv dicsérjen téged. Könyörülj a világon egyetlen Fiadért. Ámen.

Légy velünk ígéreted szerint mindenkor! Ámen.