Skip to main content

Tan és ismeret

    Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.   Korinthusi első levél 15, 17.

    Aki az evangéliomot akarja hirdetni, hirdesse a Krisztus feltámadását. Aki nem ezt hirdeti, nem apostol az. Mert ez a mi hitünk feltétele. Könyvben is az az igazán értékes, amelyik ezt tanítja s szorgalmazza. E hitcikk hatalom. Mert ha nem volna feltámadás, akkor se vigasztalásunk, se reményünk nem volna. Akkor minden más, amit Krisztus tett és szenvedett, hiábavaló volna. Mi tehát így tanítsunk: Nézd, Krisztus meghalt érted; magára vett bűnt, halált és poklot. De nem bírhatták le: Ő volt az erősebb. Feltámadt, győzött s mindent maga alá vetett, hogy megszabadulj tőlük s úrrá légy rajtuk. Mindez a tied, ha hiszed.    Jó ezt nekünk világosan látnunk s bizonyosan tudnunk!

         Jézus él!
         Óh nincs kétség:
         Nem szakaszthat el őtőle
         Sem magasság, sem mélység,
         Sem szerencse sem bűn tőre.
         Ő erőm és oltalmam.
         Ez az én bizodalmam.