Skip to main content

Tanács, vezetés, dicsőség

Az Úr velem van, mint erõs vitéz. (Jer 20,11a)
János írja látomásban: Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta: "Ne félj, én vagyok az elsõ és az utolsó, és az élõ." (Jel 1,10-11.17-18)

Uram, légy velem a mai napon, mert szükségem van segítségedre!

Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsõségedbe fogadsz. (Zsolt 73,24)

Tanács. Milyen sokszor szükségünk van rá a bajban, a problémákban, a döntéshelyzetekben, amelyekkel szembekerülünk életünk során. Kapunk is, kérve vagy kéretlenül családtagoktól, barátoktól, ismerõsöktõl és idegenektõl. Azután vagy megfogadjuk õket, vagy nem. Isten nem kényszeríti ránk tanácsait. Pedig ezek a legjobb tanácsok, hiszen ki ismerné nála jobban az életünket? Miért nem kérünk tõle útmutatást? Tegyük meg ezt ma, ahányszor csak szükségünk van rá! Vezetés. Milyen sokszor vágyunk arra, hogy valaki megfogja a kezünket és irányítson, kísérjen az úton, amelyen mennünk kell. Azért, hogy ne tévedjünk el, hogy felemeljen, ha elesünk, hogy megvédjen a veszélyektõl útközben. A mi Atyánk szeretne velünk jönni, kézen fogni mint kisgyermekét. Fogadjuk el ma az õ vezetését! Dicsõségbe való befogadás. Ez a célja Isten tanácsainak és vezetésének. Efelé szeretne irányítani tanácsaival, efelé akar vinni, kalauzolni életutunkon. Hogy amikor eljön halálunk órája, befejezõdnek földi napjaink, megérkezhessünk az õ országába. Az a vágya, hogy vele éljünk, örökké. A mai napon emeljük tekintetünket Istenre, és induljunk el együtt, a menny felé!

Járni akartam - kisgyerek - magam, és elindultam. Istenem, de szép volna elmenni egyedül... De nagy kövek vannak az útban, nagyobbak nálam, hegyesek, kemények. Minden lépésnél elbotlottam és megütöttem magamat... Te meg néztél utánam, szelíden mosolyogva. Most lám, itt vagyok újra és akarok járni tanulni, és nagyon szépen kérlek: Fogd meg a kezem újra, még egyszer fogd meg: soha-soha többé el nem eresztlek. Sík Sándor

Uram, olyan nagy a káosz az én világomban. Tele vagyok kérdésekkel, gondokkal, és nem ismerem a kivezetõ utat. Kérlek, te gyere most velem, amikor nekiindulok ennek a napnak. Add, hogy lássam az életem végcélját, a veled való örök közösséget, és efelé tudjam irányítani lépteimet. Ámen.