Skip to main content

Te választottál engem

Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. (Zsolt 115,13)
Jézus ezt mondta: "Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa." Azután rájuk tette a kezét. (Mt 19,14-15)

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16

Ez így igaz, amint mondod. Nem azért vagyok keresztyén tanítvány, mert a világ sok vallása közül azt kerestem meg, amelynek Te vagy a tanítómestere. Te már akkor választottál a magadévá, amikor öntudatlan gyermekségem idején magadhoz öleltél. Nem azért élek szoros kapcsolatban veled, mert én soha hûtlenül el nem tántorodtam mellõled, hanem azért, mert a Te hûséged határt nem ismer.

Uram!
Ennek az igazságnak egynéhány következményét engedd világosan meglátnom.
Ha Te választottál engem, akkor ne törekedjem a magam akaratát rád kényszeríteni, hanem életem fölött mindig is ismerjem el a Te akaratod hatalmát.
Ha Te választottál engem, akkor neked szükséged van rám. Kellek neked. Ez a tudat szabadítson ki engem a csüggedésbõl, mely a fölöslegesség érzetébõl olyan könnyen fakad.
Ha Te választottál engem, akkor azt is akarod, hogy veled maradjak. Óvj meg azért külön utaktól, vagy a tõled való elszakadástól.
Ha Te választottál engem, akkor a választottak seregével együtt üdvösségre akarsz juttatni. Engedd ezt a célt el is érnem.