Skip to main content

Tégy irgalmassá

  Irgalmas Jézusom, tégy engem is irgalmassá, hogy észrevegyem mások nyomorúságát, és tudjak időben segíteni!

  Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak, te egész föld!

  Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, nap mint nap hirdessétek szabadítását! Szóljátok dicsőségét a nemzeteknek, az ő csodáit minden népnek! Boruljatok le az ÚR előtt szent ékességben, reszkessen előtte az egész föld! Mondjátok el a népeknek: az Úr uralkodik! Szilárdan áll a világ, ő ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel! Ujjongjon a mező, és minden, mi rajta van, ujjongnak majd az erdő fái mind Az Úr előtt, mikor ő eljön, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, pártatlansággal a népeket.

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön-örökké. Ámen.

  Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak, te egész föld! (Zsolt 96)

  Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. (Jak 2,13)

  Isten az ítélet Istene. Nem kíván tőlünk lehetetlent, csak azt akarja, hogy a tőle kapott ajándékokat kamatoztassuk. Ha ő megbocsátotta bűneinket, mi is bocsássunk meg azoknak, akik ellenünk vétettek. Ha ő irgalmas volt velünk szemben és felvette ügyünket, mi is legyünk irgalmasak, és vegyük fel mások ügyét. Az utolsó ítéletben is az irgalmasságot fogja keresni. Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekszik irgalmasságot. Irgalmasságot csak az képes cselekedni, aki nem feledkezik meg arról, hogy Isten őt milyen mélységből emelte ki. Bűnbánat nélkül nem tudunk irgalmasságot gyakorolni. Bűnbánat nélkül elbizakodottak vagyunk, különbnek tartjuk magunkat a másiknál. Az irgalmasság a szeretet gyakorlati kivitelezése. Akinek szívében irgalmasság van, az tudni fogja, hogy mikor, kinek, hogyan segítsen.

  Jönnek, tűnnek korok és forradalmak, ember kiált, elvérzik, avagy hallgat, sorsa vétkes, míg bölcsője hamis; Te mindenütt vagy, most sem lehetsz máshol, hát mentsd e tájat, mentsd a pusztulástól, és ments meg vele, ments meg minket is! (Gál Éva Emese)

  Ha nem lett volna most velünk az Úr - vallja meg ezt Izráel, ha nem lett volna most velünk az Úr, úgy bizonnyal elcsüggedtünk volna. Hiszen oly erőtlen a mi seregünk, megvetnek bennünket az emberek, akik szembeszállnak velünk. A mi erőnk oly kevés, hogy ellenálljunk az ellenségnek. Ha nem a Magasságos volna pártfogónk, úgy zsarnoki hatalmuk életünkre törne. Istenünk, erős oltalmadban megszabadulunk az ellenségtől. Csapkodjanak bár vad hullámokként dühödten felénk, kezed oltalmaz minket. Istené a dicséret és hála, aki nem engedte, hogy elnyeljen indulatuk. Lelkünk megmenekült, mint a madár a csapdából. A csapda elszakadt, és mi szabadok vagyunk. A menny és föld Istene nevében van a mi segítségünk! (Bach: 14. kantáta, 1-2., 4-5. tétel)

  Hatalmas Isten, aki elhozod az ítéletet erre a földre, kérlek, add, hogy szilárdan állhassak meg előtted, hogy tiszta szívvel tarthassak bűnbánatot, hiszen szent Fiad élete árán megbocsátottad bűnömet, és ezért teljes hálával és engedelmességgel tartozom neked. Ámen.