Skip to main content

Térj be hozzám

Istennél van segítségem és dicsõségem. (Zsolt 62,8)
Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 6,23)

Ma lett üdvössége ennek a háznak. (Lukács 19,9)

A jerikói törpe vámszedõ, Zákeus életének és otthonának változásra, megújulásra volt szüksége. Ezt õ maga érezte legjobban. Ezért égett úgy a szeme, amikor reád, a "vámszedõk barátjá"-ra várt. Mert változást nem tudott hozni vagyonának rohamos gyarapodása. Inkább vele együtt nõtt a nyugtalansága is. Nem termette meg az életváltozást az a megvetés sem, mellyel környezete õt illette. Ez csak megkeményítette. Az átok, amelyet bõségesen szórtak rá, szintén nem adott más irányt életének. Gyökeres életváltozáshoz csak akkor nyert erõt, amikor Te átlépted otthona küszöbét.

Uram!
Elõtted most rágondolok azokra az otthonokra, amelyekrõl korunkban olyan nagy és sok aggódással beszélünk. Amelyek a külsõ világ részérõl is ítélkezés pergõtüzében állanak, de amelyeket belül is földúl a naponkénti békétlenség és viszály. Gyógyszerük nem az anyagi gond megkönnyebbülése. A ma otthonainak is reád van szükségük. Reád, aki életújító hatalmaddal az otthon lakóinak a lelkületét változtatod meg. A Te lépted nyomán támad üdvösségük az otthonoknak.
Mindenekelõtt a magam otthonát ajánlom ma kegyelmedbe. Térj be hozzám, Uram, és maradj velem.