Skip to main content

Térj hát meg Istenedhez!

A mai nap igéi:
Térj hát meg Istenedhez, tartsd meg hűségesen a törvényt, és reménykedj szüntelenül Istenedben! (Hós 12,7)

Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. (1Pt 3,9)

 


 

Uram, mutasd meg rajtam szenvedésed erejét, halálod váltságát!

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! (Zsolt 46,11a)

A világban minden súrlódik, összeütközik, rezeg. Ezekből hanghullámok lesznek, melyekkel tele van környezetünk. A morajok egy részét nem tudjuk felfogni fülünkkel (pedig milyen csodálatos melódia lenne a homokszemek vagy a virágok zenéje). Sok hang van, mely csendes, harmonikus és megnyugtató számunkra. Vannak olyan zajok is, melyek megzavarhatják lelkünk békességét, de mindenkinél más az a külső zaj, mely felborítja a belső csendet. Vannak olyanok, akiket még az sem zavar, amikor munkájuk közben öt-hat gyermek játszik az asztal felett vagy a szekrények tetején. Nem is veszik észre, hogy körülöttük zaj van. Lelkünknek azért van belső csendre szüksége, hogy meghalljon egy tiszta belülről jövő hangot, Isten hangját. Zajos, zűrzavaros és mozgalmas környezetben ez nem megy, a lárma túlkiáltja Isten szavát. Ha tudjuk, hogy mit kellene tennünk, de nem engedelmeskedünk neki, akkor olyan, mintha bedugnánk a fülünket és megtagadnánk Isten erejét (1Tim 3,5b). Lehet, hogy csak egy rózsát, egy simogatást kellene valakinek adnom, vagy egy bocsánatkérést kellene valakinek mondanom. Isten tudna olyan nagyot is kiáltani, hogy összeomoljon az egész világmindenség, hiszen egyetlen igéjével teremtette az egészet, de nem teszi. Halkan mondja: Szeress! A Fiú az, aki a halált is legyőzte. Általa nyerhetjük el lelkünk békességét, hogy kimondhassuk "új életünkben": Lelkünk megszabadult, mint a madár a madarásznak tőréből. (Zsolt 124,7)

Ismerjétek el, hogy Isten a mi Istenünk, aki azért teremtett bennünket, hogy neki szolgáljunk, ?Isten kegyelme által van az ember élete. (David Denicke)

Dicsérünk téged, hogy megteremtettél bennünket, és hogy egyszülött Fiadat is odaadtad értünk, hogy lélekben és igazságban szerethessünk. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük, milyen hatalmas Isten vagy! Kérünk, hogy szabadíts meg bűneiktől, és segíts, hogy meghalljuk szavadat! Ámen.