Skip to main content

Tudom kiben hiszek!

    Igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek.  Péter második levele 1, 19.

    Megnyugtató ígéretünk és szilárd bizonyosságunk van afelől, hogy amit mi keresztyének hirdetünk, teszünk s szenvedünk, - az igazság, mert igazság Lelkéből való. Viszont mindaz, amit ez ellen bárki tesz, mond, hirdet és kigondol, csak álnok hazugság lehet Isten előtt, ha még oly fennen hirdetett tiszta igazságnak s magasztos szentségnek látszik is, ha mégúgy hadakozik is mellette a világ, ellenünk bőszült dühöngő káromlással. Mert amit mi tanítunk és teszünk, nem rajtunk áll, - mi magunk egyáltalán nem számítunk. Hanem az Úr Krisztus ügye ez, akitől van mindenünk s akiért prédikálunk, élünk, szenvedünk. Mivel pedig mindez Őérte van, a gondját is reáhagyjuk. Övé a véghezvitel; lelket, bátorságot is Ő ad, hogy ügye megállhasson. Amit Krisztus az egyházzal cselekszik, az dönthetetlen színigazság!

         Oh tudom, tudom, kiben hiszek,
         Nem, nem hagyom el hitemet.
         Akármely terhet könnyen viszek,
         Míg ez emeli lelkemet.
         Szent vallás, te vagy legfőbb kincs,
         Tenálad becsesebb jó nincs.