Skip to main content

Új szemet adj!

Mond-e olyat Isten, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít? (4Móz 23,19b)
Jézus ezt mondta Péternek: "Kicsinyhitû, miért kételkedtél?" (Mt 14,31)

A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? (Máté 20,15)

A szõlõmunkásokról szóló példázatodban olvasom ezt a kérdõmondatot. Válasz ez a munkások zúgolódására, akik a gazda osztó-igazsága ellen lázadoztak. Éppen úgy, amint ellenfeleid sem tudták túltenni magukat ilyenféle figyelmeztetéseden: A vámszedõk és a bûnösök megelõzhetik õket a mennyek országában. A gazda nem volt igazságtalan. Isten sem az. A gazda csak jó volt. Amint Isten is - az ember számára néha érthetetlenül - kegyelmes.

Uram!
Kérdésedet ma az én önzõ szívem elé állítod. Azért kérésemet így adom eléd: szabadíts meg sanda tekintetû szememtõl, melynek tiszta látását eltorzítja az irigység. Emiatt minden ízes örömömbe belevegyül az üröm keserûsége.
Olyan szemet adj helyébe, mely jól meglátja: mennyi kegyelemmel halmozott el mennyei Atyám, amikor országában nekem is helyet adott. Hadd tudjak ennek - minden mellékgondolat nélkül - igazán örülni.