Skip to main content

Új szív, új lélek

Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. (Dán 2,20)
Nagyok és csodálatosak a te mûveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. (Jel 15,3)

Uram, kérem Szentlelkedet, hogy örömmel hallgassam igédet!

Segíts meg, Istenem, mert a vizek már a torkomig érnek!

Feneketlen iszapba süllyedtem, nincs hol megállanom. Örvénylõ vizekbe estem, elsodort az áradat. Belefáradtam a kiáltásba, kiszáradt a torkom, szemem elhomályosodott, míg Istenemre vártam. De én hozzád könyörgök, Uram, a kegyelemnek idején, Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hûségesen segíts meg engem! Ments ki engem az iszapból, hogy el ne süllyedjek.

Segíts meg, Istenem, mert a vizek már a torkomig érnek! (Zsolt 69)

Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. (Ez 11,19)

Az emberi szív az élet fenntartása szempontjából az egyik legfontosabb szerepet tölti be. Fáradhatatlanul dolgozik egész életünkben, folyamatosan összehúzódik, majd kitágul, és pumpálja a vért az erekbe. Ha viszont nem tudja már ezt a munkát végezni, elveszti rugalmasságát, megmerevedik, "kõvé válik", akkor alkalmatlanná lesz már ennek a fontos feladatnak a betöltésére, és a legtöbb esetben bekövetkezik a halál. Szívmûködés nélkül vagy kõszívvel nem lehet élni. Ha a testben az a testrész, ami az életet jelenti, kõvé válik, vagyis élettelen lesz, akkor a test is élettelenné válik.
Isten szeretete legalább olyan fontos életünkben, mint a szív folyamatos mûködése. Ha Isten hiányzik életünkbõl, vagy üres helye már megkövesedett bennünk, akkor nem engedjük bennünk õt munkálkodni, ez olyan, mintha a szívünket dobnánk el magunktól. Szív nélkül vagy kõszívvel viszont nem képzelhetõ el további életünk. Ezért ad nekünk Isten egy szívet, mely együtt dobog Krisztuséval. A kõszívet eltávolítja belõlünk, és új élet lehetõségét ajándékozza nekünk, hogy élhessünk, mert Istennek nem az a szándéka, hogy a tévelygõk vagy a kõszívûek elvesszenek, hanem az, hogy hozzá fordulva tovább éljenek.

Amire az ember törekszik, az nem is annyira a jó-lét, mint inkább a több-lét, nem annyira az életszínvonal emelése, mint az intelligencia és a szív minden lehetõségének kibontakozása. (Léopold Sédar Senghor)

Mindenható mennyei Atyánk! Az ember próbál minden betegségre gyógyírt találni, minden betegséget meg akar gyógyítani. Orvosaink hosszú éveken át tanulnak, hogy betegeinket meggyógyíthassák. Próbálkozunk különbözõ gyógyítási módszerekkel, de tudjuk, hogy csak te lehetsz az igazi Gyógyító. Szívátültetéseket végzünk, de tudjuk, hogy te ismered a legjobban szívünket, aki hússzívet adtál nekünk. Kérünk téged, Gyógyítónkat, ments meg bennünket testi és lelki betegségeinkbõl, hogy egészséges szívû, élõ emberek lehessünk, és így rád figyelhessünk. Ámen.