Skip to main content

Új szívet kaptunk

Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten! (Zsolt 70,5b)
Valahány ígérete van Istennek, azokra õbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsõségére általunk. (2Kor 1,20)

Uram, hadd ismerhesselek meg jobban, mert szükségem van rád!

Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. (Jer 24,7)

Istent megismerni: életre szóló feladat. Emberi erõvel ez lehetetlenség. Szentsége megközelíthetetlenné teszi õt számunkra, bûnös voltunk miatt. Pedig nélküle nem élhetünk teljes és értelmes életet. Bûneink végzetesen elzárnak tõle. Mégis van egy út, amelyet Isten adott, azért, hogy közelebb kerülhessünk hozzá. Az egyetlen esélyünk, ha alávetjük magunkat egy fájdalmas és kockázatos "mûtétnek": a szívcserének. Isten ki akarja cserélni érzéketlen, engedetlen kõszívünket egy élõ, húsból való szívre, amelyet nem szennyezett be, nem keményített meg a bûn; új szívet, amely fogékony az õ hangjára. A "mûtét" persze szenvedést okoz, és sok lemondással jár. Ha megengedjük Istennek, hogy élettelen szívünket egy mûködõvel helyettesítse, bekapcsolódhatunk a mennyei vérkeringésbe. Ne felejtsük el azonban azt sem, hogy a szívátültetés költségeit valakinek ki kellett fizetnie. Jézus a mi donorunk, akinek a szíve megszakadt azért, hogy nekünk új szívünk, új életünk lehessen. Egyedül általa ismerhetjük meg szeretõ Atyánkat. Köszönjük meg ezt neki, s éljünk úgy a mai napon, mint olyan emberek, akik egy új lehetõséget kaptak az életre!

Megismerni téged: ez az örök élet, ez az igaz, örök boldogság. Téged megtalálni, mindig veled járni, és tebenned elrejtõzni: a mennyország. Megismerni jobban, amíg a szív dobban, megismerni égi lényedet: Isten szent Báránya, ég és föld Királya, soha-soha el nem múló nagy szeretet. Isten áldott Lelke, térj be a szívembe, hadd ismerjem Jézust igazán! Kit az Atya küldött, s elhozta az üdvöt, aki nékem megszerezte égi hazám. (Jertek, énekeljünk)

Uram, köszönöm, hogy új szívet adsz nekem. Köszönöm, hogy Jézus Krisztus az életét adta az én életemért. Kérlek, add, hogy ennek tudatában élhessek a világban, hogy tõled kapott létem téged dicsõítsen! Ámen.