Skip to main content

Újjá tesz mindent

  Azért ha valaki. Krisztusban van, új teremtés az. Korinthusi második levél 5, 17.

  A keresztyén ember új teremtés. Isten újjáalkotott műve, aki mindenről máskép beszél, gondolkodik és ítél, mint a világ. S mivel ő maga új ember lett, néki is újjá lett minden. Itt a hitben, egykor pedig nyilvánvaló lényeg szerint is. A világ például bűnös eredete és ó-embere miatt nem tud a halálban mást látni, csak rettentő ellenséget, amely végetvet az életnek és minden örömnek.
  A keresztyén ember viszont mivel új teremtés lett, egészen mást, sőt ellenkezőt tud látni a halálban. Rosszdolgában is tud dacolni és boldogan dicsekedni. Kincse van, akkor is, mikor szegény; hatalmas úr akkor is, mikor börtönben ül; erős akkor is, mikor gyenge és beteg; merő dicsőségben fürdik akkor is, mikor gyalázzák. Mikor pedig meghal, csak új, igazi ember lesz belőle. Megújul a szíve, s megújul körülötte is minden. Tehát már e földön elkezdi jövendő életét, amelyet most még csak hitében hordoz, de amely egykor teljessé és nyilvánvalóvá lesz.

Áldott Jézus, segélj minket erre,
Jöjj és vigy át az örök életre,
Hogy dicsőségben
Boldogultakkal élünk az égben.