Skip to main content

Úrvacsorai gyülekezet

    A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?    Korinthusi első levél 10, 16.

    Ahol azt látod, hogy a szentségeket helyesen szolgáltatják ki, biztosan tudhatod, hogy Isten népe van ott. Mert ahogy az ige jelzi az egyházat, ugyanúgy a keresztség és úrvacsora is. Hiszen e szentségeket nem bírja, nem adja, nem gyakorolja, nem használja és nem vallja senki más, csak az Isten népe; melyben, ha akad is titkon hamis vagy hitetlen keresztyén, nem    szentségteleníti meg Isten népét. Gyakorold és erősítsd e hitedet. Hogy amikor keseredett szívvel bűn-űzötten a szentséghez járulsz, szívbéli vágyakozással mehess kételkedés vagy okoskodás nélkül. Akkor megtapasztalod majd, hogy Krisztus és minden szent melléd áll erényeivel, szenvedéseivel, kegyelmével együtt, veled cselekszik, szenved, él-hal s mindenét egészen megosztja veled. Ha e hited jól gyakorlod s erősíted, meglásd: milyen boldog, gazdag, mennyegzői lakomát készít oltáránál Istened!

         Védelmezzed a te kicsiny bárkádat,
         Benned bízik a te küzdő egyházad,
         Melyért a te szent véredet ontottad.
         Elmerülni mostan azért ne hagyjad.