Skip to main content

Út a sötétben

A menny Istene egy királyságot támaszt, amely nem semmisül meg soha. (Dán 2,44)
Igyekezzetek még jobban megerõsíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsõségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítõnk, Jézus Krisztus örök országába. (2Pt 1,10-11)

Urunk, Istenünk! Világosságod ereje és fénye ragyogjon be minket!

Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. (Zsolt 36,10)

Nevezhetném bûvös szemüvegnek is. De nem varázslásról van szó, hanem másként látásról. Szemüveg, amelyen keresztül más színben, szemszögben tárul elénk a világ. Gyakorlatilag nem látunk más dolgokat, csak éppen máshogy közelítünk hozzájuk. Világosabbá válik, hogy mi miért is van körülöttünk - vagy éppen távol tõlünk. A világosság fény. Út a sötétben és a bizonytalanságban.
A forrás megtisztít, felfrissít, kijózanít, erõre serkent; új erõbedobással haladhatunk elõre. Isten az élet forrása. Õ adhat erõt az erõtlenségben, hitet a hitetlenségben, világosságot a sötétségben. Azért, hogy az erõtlenség ne tapasszon a földre, a sötétség ne nyeljen el végérvényesen és fájdalmasan, hogy a hitetlenség ne taszítson el az élni akarástól.
Urunk az élõ víz, a szent és tiszta, kijózanító, felfrissítõ ige. Lemossa szemünket, kitisztítja szívünket, tisztává teszi kezünket, hogy az õ világossága által lássunk világosságot. Ne a magunk régi, kopott, elnyûtt, sötét szemüvegét vegyük fel és hordjuk - ad õ olyan új látást, amiben boldogan és biztonságosan járhatunk.

Bizony nem bolond az, aki odaadja azt, amit nem tud megtartani - azért, hogy elnyerje azt, amit nem tud elveszíteni.

Úr Jézus Krisztus! Te hoztál világosságot a földre, te gyújtasz szívünkbe fényt, reményt és biztatást adsz. Add, hogy engedjük magunkat formálni, hogy megszabadulhassunk mindazoktól a dolgoktól, amik közéd és közénk állnak! Uram, rossz a sötétség, oly sokszor meg is sebez. Uram, szeretnék a te világosságodban járni, és hûséges lenni hozzád. Ámen.