Skip to main content

Vége lesz

  Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek? 27. zsoltár 1.

  A szorongattatásban is van ugyan békességünk, de az Úr azt úgy adja, hogy hegyen-völgyön, nappalon s éjszakán vezet át. Nem kell mindig hegyre hágnunk s nincs mindig éjszaka, de viszont nincs mindig nappal sem s nem mehetünk mindig kényelmes völgyeken, hanem egymást váltja a hegy, meg a völgy" a nappal és az éjszaka. Így kormányozza az Úr a keresztyén egyházat, ahogy a Szentírás történeteiben is látjuk. Már most az a mi életünk ereje, hogy a mi Urunk olyan
  Tanácsadó és Vigasztaló, akinek igéje nemcsak szó, hanem segítség is a szenvedésben. Mikor megpróbáltatások közé jutunk, igéje hűséges tanácsával erősít, hogy gyengeségünkben össze ne roskadjunk, hanem megállhassunk. De mikor eljön az ideje s már eleget szenvedtünk, lehajol hozzánk erejével, hogy győzelmesen általmenjünk. Mindegyikre szükségünk van. A tanácsra is, hogy a szenvedésben vigasztalást vegyünk és talpra álljunk, de az erőre is, hogy általmenjünk. Minden zsoltár szenvedőknek való erő; amely megpróbáltatásban és szenvedésben vigasztal, hogy össze ne roppanjunk, hanem reménységünk legyen türelemben. Így vezeti az Úr az egész keresztyénséget. Ez az Ő országlása. Aki ezt nem tudja, nem ismeri a Krisztus királyságát.

Maradj velünk, mi Krisztusunk,
Mert már este felé vagyunk;
Szent igéd világosodjék,
Mi szívünkben munkálkodjék.
 
 Zsolt. 27.1  Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?