Skip to main content

Világítélet

Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban. Thessalonikai első levél 4,16.

Ha majd az Isten harsonája végső riadóra zendül, akkor a nap, a hold és minden teremtmény kiáltozni kezd: Sujts le Úr Isten, sujts le csak! Ihol az istentelenek, akik nem ismertek és a hamis keresztyének, kik a Krisztus evangéliomának nem engedelmeskedtek, hanem egyetemben káromolták nevedet, üldözték s megölték szentjeidet: sujts le rájuk!
Legfőbb ideje, hogy véget vess ennek az állapotnak. Irtóztató és hallatlan égiháború lesz akkor, melyhez hasonló világkezdet óta sohsem volt még s valamennyi teremtmény fölkészül, hogy ím itt a vég. A mennydörgés, ahogy ma halljuk, csak ízelítő előhírnöke amaz utolsó dördülésnek. Az valóban lsten harsonája lesz majd, amely végez a mindenséggel. A teremtettség pedig ráfelel: igen és ámen. Harc lesz az, igazi ütközet, melyet Krisztus vezet a pokol minden ördöge és a föld istentelenei ellen. E csatában minden ellenségét mennydörgő villámmal zúzza szét. Akkor teljesedik be az ige: "Hatalmat ada a Fiúnak ítéletré is, mivelhogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az Ő szavát. És kijőnek, akik a jót cselekedték, az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására."

Ments meg engem, Uram,
Az örök haláltól,
Ama végső napon
Minden kíntól, bajtól.
Midőn az ég s a föld
Meg fognak rendülni
S eljössz a világot
Lángokban ítélni.