Skip to main content

01.01 Ádám, Isten különleges teremtménye

Dátum: 
2019.01.1
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 1,26-2,25

Ádám egyedülálló lénye két isteni dolognak volt az eredménye -  Isten lehelete keltette életre, és az Ő képére teremtette, megadva ezáltal neki az Őhozzá való hasonlatosságot, ezért ő és minden emberi lény őutána 'Isten leszármazottja' lett, Csel 17,29 - szellem, lélek és test. Ádám nem lassú evolúció csúcspontja volt, hanem Isten teremtő hetének a koronája. Minden lehetséges jövőbeli emberi változatosság jelen volt benne, minden különböző faji jellegzetességgel együtt az ő génjeiben. Isten felruházta minden dologgal, ami az emberi léthez szükséges a Földnek bármelyik részén, bármely időben, és bármilyen körülmények között.

Bár nagy intelligenciával rendelkezett, mégis rengeteg tanulnivalója volt, és Isten tanította őt az Édenkertben, ahol a legjobb környezetet hozta létre a számára, amelyért ezt követően ő maga volt a felelős, hogy azt fenntartsa. A kertben lévő növényeket Isten választotta ki, hogy Ádám érzékeit minél inkább gyönyörködtesse, és legjobban táplálja a testét. Isten adott neki valamit, ami a lehető legjobb volt, és Ádámnak csak művelnie és őriznie kellett. A jól megtanított Ádámnak és Évának ezek után kellett volna utódaikkal együtt betöltenie emberi lényekkel a Földet, akik aztán uralmuk alá hajtják és uralkodnak felette a növényvilág művelésével és az állatvilág háziasításával.

A kerten kívül a természet a maga ellenőrizetlen gazdaságában virágzott, miközben belül szervezettség és rend uralkodott. Ádám Istennek való engedelmességben teljes mértékben kihasználta fizikai és mentális képességeit: gondozta a kertet, hogy fenntartsa a rendet, ahogyan átvette - ez tette őt az első kertészeti szakértővé - és kibővítette a szervezettséget azzal, hogy nevet adott az állatoknak, ahogyan azok elékerültek, és ez tette őt az első tudóssá (rendszertannal foglalkozó személlyé)! Így teste és értelme teljesen le volt foglalva.

Milyen jó és kiteljesedett életet élt Ádám és Éva együtt, és milyen pusztítást végzett a bűn, amely betörve elrabolta tőlük ezeket az ideális körülményeket. Azonban hosszú távon Isten kegyelme olyan, hogy a férfiak és a nők Krisztus halála által többet nyertek, mint amennyit vesztettek Ádám engedetlensége miatt.