Skip to main content

01.04 Kain, a földművelő

Dátum: 
2019.01.4
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 4,1-8

Kain kezdettől fogva kötődött a megátkozott földhöz, mint "a föld művelője". Ez tette őt valószínűleg fizikailag erősebbé testvérénél, Ábelnél, aki pásztor volt. Azonban nem Kain foglalkozása vezetett tragikus következményekhez maga és családja számára, hanem alapvető jelleme.

Bizonyos idő elteltével a földműves Kain megszemlélte "arca verejtékének" eredményeit, és kiválasztotta belőlük azokat, amelyeket a legjobbnak gondolt, és büszkén bemutatta mint felajánlást az Úrnak, kétségtelenül azt gondolva, hogy azt Istennek megelégedéssel kell fogadnia. Ábel is odavitte felajánlását, de az ő áldozata "az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből" származott. Gondolatban kétségtelenül visszament Istennek arra a gondoskodására, amikor szüleinek bőrruhákat készített, és azoknak létrehozása állatok halálával járt.

Kain felajánlásának nem volt igazi szellemi tartalma, de ennek ellenére ezzel lerakta minden későbbi ember alkotta vallás alapját, amelyek gyökere az ember saját elképzeléseiben és erőfeszítéseiben van, lásd Róm 1,21-28. Az Úr Ábel áldozatát elfogadta, de Kainét nem, és ezért Kain nagyon megharagudott.

Az Úr magyarázata a következő volt: "ha jól cselekszel [van] bocsánat, és ha nem jól cselekszel, az ajtón bűn [áldozat] fekszik" 7. v. (Kecskeméti István fordítása). Más szóval, Kain testvéréhez hasonlóan mindennel rendelkezett, hogy helyesen cselekedjen, és még ha hibázott is, kéznél volt számára egy bűnáldozat, ahogyan Ábelnek is. Azonban ő nem jól cselekedett, és nem is törekedett a bűnáldozatra. A rettenetes végeredmény testvérének indokolatlan meggyilkolása volt, akit feltehetően nagyobb emberi erejével győzött le.

Miért ölte meg Kain Ábelt? A Biblia világos választ ad rá: "Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak.", 1Jn 3,12. Arról van szó, hogy szerette a gonoszságot, gyűlölte azt, ami jó, és irigyelte annak eredményeit, mert ő a saját erőfeszítéseinek dicséretére vágyott. A megtévesztett vallásos emberek mindig is visszaéltek a világi hatalommal, hogy üldözze az igaz hívőt, aki arra törekszik, hogy szellemben és igazságban imádja Istent.