Skip to main content

01.06 Ábel, a juhok pásztora

Dátum: 
2019.01.6
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 4,1-25

Ábel volt az első vértanú az igazságért, aki azért szenvedett, mert azt tette, amiről tudta, hogy az a helyes a szellemi dolgokban, mert Isten kijelentett akaratára támaszkodik. Noha kiváltotta hitetlen/álnok testvérének ellenséges indulatait, elnyerte Isten jótetszését, Zsid 11,4.

Kain hallgatott testvére haláláról, de Ábel ártatlan vére kiáltott a földről Istenhez igazságért, ami Kain átkát okozta "e földön, amely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedből." 4,10-11.

Ábel kiontott vére olyan dolgot jelentett, amelyért bosszút kellett volna állni, valójában bosszúért kiáltott, Mt 23,35; Lk 11,51, de az Újszövetség vére, amely az Úr Jézusé, sokkal jobb, mivel bűnbocsánatért kiált azok számára, akik bíznak benne, még ha olyanok is, mint Kain, és kiérdemelték Isten ítéletét; vö. Zsid 12,24.

Noha Ábelnek egyetlen egy szava sincs feljegyezve a Szentírásban, "még holta után is beszél", Zsid 11,4. A Biblia valójában azt mondja, hogy Kain volt az, aki "szól s beszél Ábellel, az ő atyjafiával" a mezőn, 1Móz 4,8, így még csak közvetett utalás sincs arra, hogy miről beszéltek. Ennek ellenére milyen nagy és állandó bizonyság ma is, ez pedig hite által van, mert ez által kapta meg Isten bizonyságtételét, hogy ő igaz volt, Zsid 11,4.

Ábel, mint az első pásztor, előképe sok utána következőnek, akik megtanulták, hogy gondos szívvel forduljanak a nyáj felé. Dávidot, majd később az Úr Jézus Krisztust is ily módon mutatja be az Ige, ami arra mutat, hogy ebben a hithősben megláthatjuk a "jó pásztor" jellemvonásait, lásd: 2Sám 5,2; Jn 10,11.14; és még Ez 34,23.

Úgy rajzolhatjuk meg Ábel képét, mint nyugodt férfiét, aki mély meggyőződéssel rendelkezik a szellemi dolgokról, akinek kevés közös vonása van bátyjával, de aki kész arra, hogy megtegye, amit helyesnek gondol, bármibe kerül is. Meggyilkolása előtt is feltehetően bátyjának állandó nemtetszése szerint élt, és azok bizonyára nehéz idők voltak; nem kétséges, hogy védelmezte hitét hitetlen bátyjával szemben, jó példát mutatva nekünk.

Zsid 11. 4 Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, s ezáltal bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, mert Isten bizonyságot tett az ő ajándékáról, és így még halála után is beszél.
Mt 23. 35 hogy rátok szálljon minden igaz vér, amely kiomlott a földön, az igaz Ábel vérétől fogva Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek.
Zsid 12. 24 az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábelé.