Skip to main content

01.08 Nóé, az igazság prédikátora

Dátum: 
2019.01.8
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 6,1-12

Nóé apja, Lámek nagy reményekkel tekintett a fiára, mert olyan nevet adott neki, amely azt jelenti, hogy nyugalom, remélve, hogy "ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr", 5,29. Azonban a dolgok mást bizonyítottak, és nem vigasztalásnak, hanem nyugtalanságnak kellett következnie rájuk, és bizony nem menekültek meg a fáradozástól. Talán az volt Lámek reménysége, hogy ő majd feltalál módszereket a kemény fizikai munka megkönnyítésére, hozzáadva mezőgazdasági újításokat azokhoz a találmányokhoz, amelyeket már bevezettek a zene és a fémfeldolgozás területén. A sors iróniája, hogy ő be is hozott valami teljesen újat, de az egy bárka volt, hogy megmentse közvetlen családját Isten ítéletétől, és nem olyasmi, ami megmentette volna az emberiség többi részét Isten átkától.

Nóé napjaiban "látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleségeket mind azok közül, akiket megkedveltek", 6,2. Az önfejűség azok között, akik Sét istenfélő leszármazási vonalában születtek, azt okozta, hogy az emberek önmaguknak tetszelegtek, és elveszítettek valamit, ami addig megvolt és jellegzetesen Istentől eredt. Noha hatalmas emberek, valamint hírneves emberek születtek, 6,4, "látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz", 5. v.

Teljes romlás következett be, ezért Isten így szólt: "Ne maradjon az én szellemem örökké az emberben", 3. v. Bánkódott, és a következőt határozta el: "Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem", 6-7. v.

Azonban mindennek közepette "Nóé kegyelmet talált az ÚR előtt", 8. v.; Ef 2,8. Istennek ez a kegyelme vezérelte életét, mert "Nóé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között. Istennel járt Nóé", 9. v. Lásd még: 1Kor 15,10. Azonban Nóé nemcsak igaz módon élt, hanem hirdette is az igazságot, 2Pt 2,5. Mindamellett csak saját közvetlen családja figyelt rá valamennyire, és ahogyan azóta is sokan szomorúan megtapasztalták, saját fivérei és nővérei is megvetették őszinte bizonyságtételét.