Skip to main content

01.15 Ábrahám - "légy tökéletes"

Dátum: 
2019.01.15
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 16. és 17.

Az 1Mózes 15. fejezetében feljegyzett figyelemreméltó események után sok dolognak kellett még történnie, amíg végül Isten teljesítette Abrámnak egy fiúról szóló ígéretét. A közben eltelt éveket Mackintosh, C. H. szavaival lehet jellemezni: "Isten ígéretet tesz, a hit elhiszi; a reménység előre látja; a türelem nyugodtan várakozik rá". Ha azonban Abrám nyugodtan tudott volna is várni, Sára bizony nem. Ő ragaszkodott ahhoz, hogy igénybe vegyenek emberi kisegítő eszközt, és keresztülvigye a saját akaratát általuk. Abrám hallotta Isten ígéreteit számos alkalommal, úgyhogy tudhatta volna, hogy Sára útja nem Isten útja volt; azonban, hogy felesége kedvében járjon, hozzájárult a tervéhez.

Azonban hamarosan belátták, hogy rossz úton járnak, amikor Sára Hágár szemében „megvetett" lett, aki, noha csak a szolgálója volt, most már az ő férjének gyermekét várta. A lányt Sára elűzette, de Isten helyreállította, és különleges ígéretet adott neki fiával kapcsolatban, 16,10, de azt mondta róla, hogy "szilaj ember" lesz, és állandó problémát fog jelenteni a családnak - lásd az önfejűség következményeit!

Abrám és Sára tragikus tettét tizenhárom éves csend követte, amely nem hasonlított az előző tíz évhez, amelyet Abrám Kánaánban töltött, amikor az Úr rendszeresen megjelent neki. Végül az Úr ismét megjelent Abrámnak és ezt mondta: "Én a mindenható Isten vagyok, járj énelőttem, és légy tökéletes", 17,1. Ez a "tökéletesség" semmiképpen sem jelenthette azt, hogy Abrám legyen bűntelen, hanem inkább azt, hogy élete feddhetetlen legyen, az legyen a vágya, hogy egyedül Istennek tetsszen, és az Ő szavát kövesse.

Isten a nevét is megváltoztatta Abrámról Ábrahámra, amely jobban illett az Ő ígéreteinek beteljesüléséhez - "mert népek sokaságának atyjává teszlek téged." Aztán végül behozta a körülmetélkedést - a hitbeli igazság pecsétjét, Róm 4,11; vö. Ef 1,13; 4,30.

Képzeljük el, hogy Ábrahám ezután beszélt a családjával, közölve velük a kapott új neveket (Ábrahám, Sára, Izsák), valamint az engedelmesség új cselekedetét (a körülmetélkedést), és azt is elmondta, hogy az Úr újból megígért egy örök szövetséget és egy örök hazát.