Skip to main content

01.17 Ábrahám, Isten barátja

Dátum: 
2019.01.17
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 24., 25,1-11

Abrám élete úgy indult, mint egy bálványimádó család bármely tagjáé, és úgy fejeződött be, mint a hívők családjának fejéé. Feladta a ház és a város nyújtotta kényelmes és nyugodt életet. Életének hátralévő részét sátorban töltötte Izsákkal és Jákobbal együtt, ugyanannak az ígéretnek örökös társaival, "mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten", Zsid 11,10. Életmódja a hitét tükrözte, éppen úgy, ahogyan a miénknek is kellene. Abrámként kezdte életét - mint "fennkölt atya", és nem kétséges, hogy előkelő nevet adtak neki szülei, de Ábrahámként fejezte be életét, vagyis, mint "sok nép atyja", ahogyan azt Isten adta neki, 1Móz 17,5. Ez a hitnek és ígéretnek a neve volt, ami leginkább megfelelt életének.

Ábrahám egyik utolsó cselekedete az volt, hogy menyasszonyt szerzett a fiának. Minthogy öreg volt, a feladattal szolgáját bízta meg, 1Móz 24,2. Meghagyta neki, hogy Izsákot vissza ne vigye Káldeába, amely szembetűnő ellentéte annak a gondatlanságnak, ahogyan ő annakidején levitte Lótot Egyiptomba, hogy olyan dolgokat lásson, amilyeneket nem kellett volna látnia.

Ábrahám úgy fejezte be az életét, hogy "valamije... volt, mindazt Izsáknak adta", 1Móz 25,5; és 175 éves korában meghalt. A mennybe ment, ahogyan később az Úr Jézus Krisztustól megtudjuk Lk 16,22. Miután meghalt, Isten egyértelműen elismerte, hogy Ő Ábrahám Istene (összesen 17-szer), és hogy nem szégyellte magát az ő Istenének nevezni, Zsid 11,16. Ráadásul Ábrahámot következetesen "az Isten barátjának" nevezi számos alkalommal a Szentírás, 2Kor 20,7; Ézs 41,8; Jak 2,23.

Vannak Ábrahám életének olyan szempontjai, amelyeket csak az Újszövetségből tudunk meg, például az Úr Jézus mondta a zsidóknak, hogy "Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült." Jn 8,56. Aztán megtudjuk azt is, hogy azért volt kész Izsák feláldozására, mert úgy gondolkodott", hogy Isten a halálból is képes feltámasztani", Zsid 11,19 - ilyen a hit!

Ábrahámnak minden ereje Istentől származott, de nagyon kevés segítséget és bátorítást kapott másoktól, még saját családjától is. Törekedjünk arra, hogy kövessük az ő hívő életét minden körülmény között.