Skip to main content

01.20 Lót, mint jó példa

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 14,1-16; 1Péter 2,6-9

Szokták mondani: "Senki sem teljesen haszontalan; te is lehetsz rossz példa mások számára". Ez történt Lót feleségével is. Az Úr Jézus felszólít bennünket, hogy emlékezzünk rá. Emlékeztet bennünket, hogy őrizzük meg szívünket. Könnyebb volt őt kivinni Sodomából, mint Sodomát kivenni a szívéből.

Lótot azonban Péter jó példaként használta. Nem olyan valaki, aki könnyen eszünkbe jutna valaminek a jó példájaként. De ilyen Isten kegyelme. Péter tudta, hogy neki is szüksége volt arra, hogy énjét korlátok közé szorítsa, miután nyíltan megtagadta Krisztust.

De azt a megbízatást kapta, hogy megtérése után erősítse testvéreit. Mennyivel jobb dolog bátorítani másokat, hogy feladjanak valamit, amit talán elhibáztak az életükben, mint Lót példáját követni. Figyeljük meg, hogy Péter nem úgy használja Lót esetét, mint valamilyen példát Lót hitéről. Lót hosszú utat tett meg Háránból azokkal a merész lelkekkel együtt, akikre jellemző volt, mint Ábrahámra, hogy "kiment, nem tudva, hová megy", Zsid 11,8. De úgy tűnik, Egyiptomban foglyul ejtette szívét a jelenvaló világ. Amikor felajánlották neki, hogy elsőként választhat az egész közel-keleti tengerpartból, ő a Jordán völgyét választotta Sodoma és Gomora bűnös városainak közelében, mert olyannak látszott, "mint az Úr kertje, mint Egyiptom földe" 1Móz 13,10. Sokkal inkább Egyiptomhoz hasonlónak fogja azt találni, mint az Édenhez hasonlónak. Végül drágán fog érte megfizetni.

Péter inkább úgy használja fel Lótot, mint Isten hűségének példáját. Lótot nem egyszer, hanem kétszer is megszabadította az ellenség kezéből. Amikor megszabadult az északi királyoktól, 1Móz 14, visszament Sodomába, és ezt követően úgy kellett szinte kicipelni onnan, hogy megmeneküljön a város fenyegető végzetétől.

Lót megpróbált ott jó hatást gyakorolni. Kiült a kapuba, de az értékek romlása már a saját szívében megkezdődött. Képzeld csak el, hogy felajánlod lányaidat az élvhajhászó városlakóknak, hogy megvédd vendégeidet, és még azt gondolod erről, hogy milyen nemes cselekedet!

Az a férfi, aki valóban hatást gyakorolt Sodomára, a Mamré tölgyesében lakó ősatya volt. Ábrahám majdnem megmentette sorsától a várost közbenjárásával. Mindazonáltal Lótról is ki van jelentve, hogy naponta gyötrődött azoknak erkölcstelen életvitelén, akik körülötte voltak, 2Pt 2,7-8. Nem csoda, ha mi is kesergünk azokon az állapotokon, amelyek manapság közösségeinkben uralkodnak.

2Pt 2.7-8 Megszabadította az igaz Lótot, aki szenvedett az istentelenek gyalázatos viselkedése miatt, mert ő, az igaz, közöttük lakott, s a gonosz cselekedeteket látva és hallva napról napra gyötörte igaz lelkét.