Skip to main content

01.26 Izsák, a kútásó

Dátum: 
2019.01.26
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 26,12-35

Ábrahám négy oltárról nevezetes: a sikemiről, 1Móz 12,6-7; a bételiről, 8. v.; újra a bételiről, miután oltárral nem jelzett utat tett Egyiptomban, 13,2-4; a hebroniról, 18. v., valamint a Mórija hegyén lévőről, 22,2. Jákob négy oszlopról volt nevezetes: a bételiről, 28,18- 19; a mizpahiról, 31,45; ismét a bételiről, 35,14-15; és a Betlehem közelében lévőről, 20. v. Izsák azonban kútásóként híres.

Izsák első kútja, 1Móz 24,13, Mezopotámiában volt. Sohasem ivott annak mélyéről, de részesült Isten szuverén szándékának erőforrásából. Amint a szolga kijelentette: "Az Úr vezérelt engem ezen az úton...", 24,27.            

Az Ige leírja, 26,15, hogy a filiszteusok irigységből betömték azokat a kutakat, amelyeket Ábrahám ásatott. Így Izsák első feladata az volt, hogy helyreállítsa, amit az ellenség miatt elveszített, 18. v.

A következő jellegzetes kút, amely Izsák nevéhez fűződik, 25,11, furcsa módon a következő tények közé van beékelve: "Ábrahám halála után, megáldotta Isten az ő fiát, Izsákot... Ezek pedig Ábrahám fiának, Ismáelnek nemzetségei..." 11-12. v. (Beer)- Lahairoi volt a tényleges hely, ahol Isten Hágárnak megígérte a fiát. Ez eszünkbe juttatja Isten mindenre kiterjedő gondviselésének erőforrását. Ő még a legrosszabb hibáinkat is a saját dicsőségére fordíthatja, mert itt úgy jelentette ki magát, mint az Isten, aki lát és hall bennünket minden nyomorúságunkban.

A következőkben két olyan kút van, amelyet Izsák és emberei ástak, de amelyeket sohasem engedtek neki használni. Elnevezte őket Esek-nek (viszály) és Sitnah-nak (gyűlölködés). Ezek olyan erőforrások, amelyeket nem tudunk igénybe venni vándorutunkon; lásd Jak 1,20.

Izsák harmadik kútja, 26,22, követte ezeket a kellemetlen eseményeket, amelyet Rehoboth-nak nevezett el (az Úr tágas teret készített számunkra). Isten nemcsak megújította szövetségét Izsákkal, hanem Izsák megtanulta a következő igazságot is: "Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti", Péld 16,7; lásd 1Móz 26,26-31. Itt Isten korlátlan gondviselésének erőforrását látjuk.

Negyedik kútja, 26,32-35, Beérsebánál volt. Itt ő és Rebeka családi megpróbáltatások fájdalmát szenvedte el, mert Ézsau két hettita nőt vett feleségül. Mégis eszünkbe fogják juttatni, ahogyan nekünk is lehetnek családi fájdalmaink, Isten változatlan gondviselésének erőforrását "az eskü kútjánál".